Grupperåds-kage-møde

24-02-2019 14:30 til 24-02-2019 16:00

Bøgevang
Vassignerød,

Hvad er grupperådsmødet?
Grupperådsmødet er gruppens generalforsamling hvor vi ser tilbage på de forgangne år og frem mod det nye. Vi sammensætter også bestyrelsen og andre tillidsposter samt gennemgår regnskab og budget for gruppens økonomi.
På mødet er der lagkageløb for spejderne, mens forældrene er til møde (hvor der også er kage).

Hvem kan deltage?

Alle forældre opfordres til at deltage i mødet, hvor også ledere og bestyrelse deltager. Det er på grupperådsmødet du kan høre mere om de overordnede linjer for gruppen, møde ledere/bestyrelsen og være med til at præge gruppens udvikling.

Vores spejdergruppe, som giver de fede oplevelser til vores børn, kan kun eksistere ved at vi alle bidrager med vores frivillige arbejdskraft. Lederne gør et stort og fantastisk stykke ulønnet arbejde og har brug for at forældregruppen bakker op ved at sørge for rammerne omkring spejderarbejdet. Vi er ca. 100 spejdere i 1. Lillerød - så med ca. 200 forældre er det kun et lille bidrag hver især skal komme med for at det fungerer rigtigt godt.

M.A.O.: Vi glæder os til at se jer :-)

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Formandens beretning v/ Rune

4.       Gruppelederen beretning v/ Pia

5.       Regnskab 2018 v/ Finn

6.       Udviklingsplan 2019 v/ Pia

7.       Budget 2019 og fastsættelse af kontingent (Forslag 500 kr. for alle afdelinger og 75 kr. for

seniorer og ledere) v/ Finn

8.       Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde min. 8 dage før mødet

9.       Valg af kasserer

10.   Valg af revisor, Finn stiller op

11.   Valg til bestyrelse
- Valg af formand
- Henning er på genvalg

- Der skal vælges 1-3 nye medlemmer

12.   Valg af bestyrelsessuppleanter

13.   Valg til Divisionsrådet (5) 

14.   Valg til Korpsrådet (2 ledere)

15.   Tillidshverv

a.       Spildopkoordinatorer – 2 personer der koordinerer frivillige til indsamlinger hhv. andre spildopopgaver

b.       Hyttefar – kigge efter hytten på Allerødvej, mindre vedligeholdelsesopgaver etc.

16.   Eventuelt


Tilmeldingen til dette arrangement lukkede 22-02-2019 17:53

Hvor

Bøgevang
Bøgevangen 42
    Vassignerød

Hvornår

Fra 24-02-2019 14:30
Til 24-02-2019 16:00

Arrangør

1. Lillerød
info@1lillerod.dk