Fastelavn/Grupperådsmøde

27-02-2019 17:00 til 27-02-2019 19:00

Valdemar Atterdag
Gistrup, Danmark

Familiespejd, Minier, Juniorer, Trop, Skargeier Klan

Hej alle spejdere!

Vi holder fastelavn for hele gruppen onsdag 27.02.19 kl. 17:00.
Mød op udklædt (måske som spejder?), og tag gerne dine søskende med. Der vil være tøndeslagning og aftensmad, og det hele foregår UDENFOR, så husk varmt tøj under klæd-ud-tøjet! Minispejderne maler fastelavnstønderne på mødet 6.februar.

Mens spejdere og søskende slår katten af tønden, er der fælles forældremøde indenfor. ”Grupperådsmøde” er spejdernes ord for generalforsamling. Til mødet er der kaffe/the, samt småkager, som juniorspejderne bager på mødet 11.02.19.
Når mødet er slut, er der også aftensmad til forældrene. Nogle af lederne er med til mødet, og andre ledere hjælper med tøndeslagning. Lederne kan ikke se efter små søskende som ikke husker at blive i spejderhusets have J. Så har I f.eks. en to-årig med hurtige ben, må der være en forælder i haven.

Arrangementet er gratis for både børn og voksne. Da vi skal indkøbe/bestille mad, skal I melde jer til, senest fredag 15.02.19. Én fælles tilmelding pr familie/spejder er tilstrækkelig. Bare I angiver hvor mange voksne og børn som deltager.

Det er gratis at deltage.

Beretninger, udviklingsplan og regnskab lægges på hjemmesiden under fanen ”Gruppen”, og kan derfor læses på forhånd. Ikke alt vil blive gennemgået slavisk.

Dagsorden til grupperådsmødet er fremgår herunder.


GRUPPERÅDSMØDE

Onsdag 27. februar 2019 kl. 17.00

Spejderhuset Knasten, Lindekrogen 1, 9260 Gistrup

 

Kom og hør om spejderne og deres oplevelser i 2018 og få information om gruppens spejdertilbud, økonomi og planer for 2019.

Der bliver også mulighed for at give både ris og ros, så vi ved, hvad vi skal arbejde videre med, og hvad, vi kan gøre bedre.
Alle gruppens medlemmer over 15 år har stemmeret - og det har deres forældre har ikke.
Alle medlemmer under 15 år har ikke stemmeret – men det har deres forældre.

 

Program

1)     Valg af dirigent og referent.

2)     Beretning

·         Ledere og bestyrelse fortæller om deres oplevelser fra 2018

3)     Fremlæggelse af årsregnskab 2018 til godkendelse.

4)     Behandling af indkomne forslag.

5)     Væsentlige beslutninger om gruppen:

·         Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan for 2019

·         Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.

·         Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.

6)     Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

7)     Valg til bestyrelsen af

·         Bestyrelsesformand, kasserer, unge, ledere, forældre og suppleanter

8)     Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet

9)     Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet

10)  Valg af revisor og en revisorsuppleant

11)  Beslutning om gruppens hjemstedskommune.

12)  Eventuelt

 

Har du et forslag, som du ønsker at vi skal behandle på grupperådsmødet, skal du senest den 12. februar sende forslaget til formand Mette Pilegaard Rasmussen metteogklaus@pilegaard-rasmussen.dk eller Digevangen 25, 9260 Gistrup.

 

Overvejer du at tage del i det frivillige forældresamarbejde, så ring til Mette på tlf. 25 37 88 82, og få en snak om de tilbud og muligheder der er.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

Mange hilsner fra

Bestyrelsen


Tilmeldingen til dette arrangement lukkede 15-02-2019 23:59

Hvor

Valdemar Atterdag
Lindekrogen 1
    9260 Gistrup
    Danmark

Hvornår

Fra 27-02-2019 17:00
Til 27-02-2019 19:00

Arrangør

Valdemar Atterdag