Divisionsrådsmøde 2021

19-05-2021 18:30 til 19-05-2021 21:30

Hareskov Division

Kære gruppeledere, bestyrelsesformænd, divisionsrådsrepræsentanter og alle vores gæster

 

Nu er det tid til det årlige divisionsrådsmøde i Hareskov Division. I år bliver det onsdag den 19. maj klokken 18:30 - 21:30 udendørs hos Alugod Gruppe, Ryetvej 17, 3500 Værløse. 

 

I år er en stor del af divisionsledelsen på valg, heldigvis genopstiller mange, men vi har også enkelte ledige pladser i divisionsledelsen, så hvis du er interesseret, eller kender en der er, så har du nu chancen for at komme med i et fedt team de næste to år.
I er selvfølgelig også stadig velkomne til at indsende forslag til mødet, vi skal bare have dem i hænde senest to uger før mødet, senest d. 5.5 på divisionschef@gmail.com

 

Dagsorden for mødet er: 

 1. Leg

 2. Valg af dirigent og referent

 3. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling

 4. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder

1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 

 1. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og fastsættelse af divisionskontingent for det indeværende år
  1. Divisionsledelsen foreslår uændret kontingent

 2. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til §29 stk. 2
  1. Divisionen foreslår 10 medlemmer

 3. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen

DC Emilie Hyllested Andersen på valg, genopstiller

DC Louise Bønløkke på valg, genopstiller

Kasserer Julie Krebs Nansen på valg, genopstiller

DLM Jonas Bønløkke på valg, genopstiller

DLM Mikkel Aaslet på valg, genopstiller

DLM Sabine Carlis Hansen på valg, genopstiller

DLM Helena-Céline Stevelt på valg, genopstiller ikke

DLM Lasse Winther på valg, genopstiller ikke

DLM Rune Esbjerg på valg, genopstiller ikke

DLM Daniel Møller Laursen ikke på valg
DLM Ida Goltermann ikke på valg

DLM Sara Reimers ikke på valg

 

Kandidater på tidspunkt for udsendelse af dagsorden:
DLM Victoria Francke Stiller op som DaSen

Der kan opstilles yderligere kandidater indtil og på selve mødet.

 1. Valg af søkyndigt medlem

Jonas Lüttichau Stiller op som søkyndig 

 1. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Revisor Lis Dragsted på valg, genopstiller

Revisorsuppleant Ulla Svensen på valg, genopstiller

 

 1. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps kredsrepræsentanter i Friluftsrådet

 2. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. §50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen

  1. Vatelunden

  2. 2. Herlev Fonden

 3. Eventuelt

Bilag til mødet (Regnskab, budgetforslag og udviklingsplan) findes på hjemmesiden: https://hareskovdivision.dk/begivenhed/divisionsraadsmoede-2021 

 

Det er et åbent møde, så vi opfordrer alle interesserede til at møde op og beder jer særligt om at huske alle de valgte repræsentanter på, at de skal af sted, da de måske ikke er blevet oprettet som dette i Medlemsservice. 

 

Der bliver tid til at snakke med dine venner fra de andre grupper, blive opdateret på korps og division, få indflydelse på samarbejdet mellem grupperne. Vi glæder os til at se jer til en spændende og hyggelig aften.

 

Bedste hilsner

Ida, Sara, Daniel, Emilie, Helena-Céline, Jonas, Julie, Lasse, Louise, Mikkel, Rune og Sabine

 Deltager


Hvor

Hareskov Division
Danmark

Hvornår

Fra 19-05-2021 18:30
Til 19-05-2021 21:30

Arrangør

Hareskov Division