Forældre samtykke til kano

30-12-2030 08:29 til 31-12-2030 09:29

Ramløse Gruppe

Ramløse Gruppe

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Følgende er en sikkerheds instruks for sejlads i kano med spejdere i forbindelse med spejderaktiviteter hos DDS Ramløse Gruppe.


Accept af denne instruks og samtykke til barnets deltagelse i kanoaktivitet, kan gives på følgende måder:

  1. Ved tilmelding til et arrangement, der eksplicit omhandler kanoaktivitet
  2. Ved tilmelding til dette arrangement
  3. Efter aftale med spejderleder: udfylde fysisk eksemplar, via sms, via mail eller lign.

 1. Hovedansvarlig/ redder.

 Formand for gruppen.

 2. Sejladsaktiviteter.

 Kanosejlads på Søer og åer i sommerperioden, 1.maj - 30.oktober, vandtemperatur min. 12 grader. Sejlads Max 100 m fra land, og så vidt muligt i pålandsvind så både og personer vil drive mod land og ikke fra land. 
Det kan dog vurderes at være forsvarligt at sejle i læ under land.
 Det skal nøje overvejes hvor i søen aktiviteten afholdes i forhold til vindstyrke og -retning.
 Max 4 m/s (Esrum Sø må dog/kun krydses i " Næbet" fra Nøddebo Holt til Sørup havn.)

 3. Identifikation af risici.

 • Kæntring som utilsigtet hændelse, samt at båd og udstyr driver væk.
 • Kollision med andre fartøjer.
 • Vejrskift, eksempelvis tiltagende vind, torden, voldsom regn mm
 • Strøm og bølger.
 • Nedkøling som følge af ulykke eller utilstrækkelig påklædning.
 • Deltagernes kræfter slipper op eller de giver op
 • Deltagerne kommer til skade.
 • Ulydige deltagere.

 4. Tiltag til at imødegå risici.

Alle deltagere skal være iklædt redningsvest.
Inden afgang gives der instruktioner om hvad man gør hvis man kæntre. 
Deltagerne skal introduceres til hvordan man danner flåde.
Instruktøren (min 1 til 12 deltagere) kan lave redning.
Instruktøren medbringer tørt tøj og tæppe.

Spejdere:
 • Spejdere skal have skriftlig tilladelse af forældre eller værge for at kunne deltage i sejladsen.
   Spejderne skal modtage retningslinjer for turen og have instruks på land om kanoteknik,
   og hvordan de skal forholde sig ved kæntring.

 Den ansvarlige skal sørge for:

 • Førstehjælps udstyr 
 • Tørt tøj/tæppe. 
 • Ekstra proviant og vand. 
 • Mobil telefon der er vandtæt pakket. 
 • At have liste over alle deltagere samt deres og forældres telefonnumre. 
 • Ekstra padle /bugser-line. 
 • Redningsveste i korrekte farver til alle deltagere. Veste er korrekt fastspændt. 
 • At have øvet rednings metoder i henhold til søfartens regler for sikkerheds instruks. 
 • Undersøgt vejr og vindforhold lige inden afgang. 
 • Undersøgt om der er anden søfart på søen. Eksempelvis turistbåd. 
 • Sørge for at redder har opdateret deltagerliste.  
 • At kunne bugsere hvis deltagernes kræfter slipper op. 
 • Kendskab til specielle hensyn til deltagere med særlige udfordringer eller sygdomme. 

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning.

Linder, aluminiums kanoer med opdriftsmiddel
Længde/bredde, cm:525/90
Vægt/lasteevne, kg:38/400
Max 3 personer i båden/evt 4 hvis det er børn

Alle fartøjer skal være udstyret med padler, øse, svamp, ”stigbøjler” til entring af kanoen og træk tov i begge ender.
I turlederkanoen forefindes førstehjælp, telefon i vandtæt etui og ekstra tørt tøj.
Alle bærer redningsvest. Dog må kanoinstruktører bære svømmevest.

 6. Besætningen og dens kompetencer.

 Besætningen (mindst 1 voksen pr 12 Spejdere) skal have relevant uddannelse (Kanoinstruktør niveau 1 som min) og erfaring til at vejlede Spejderne/passagerne teknisk og adfærdsmæssigt på vandet, så faresituationer undgås og en god oplevelse opnås.Besætningen (mindst 1 voksen pr 12 Spejdere) skal kunne planlægge og udføre "tur efter evne", aflæse vind, vejr og sø, manøvrere fartøjet på rutineret vis, foretage redning og tømning af kanoen på vand, have førstehjælps bevis. Spejderne skal være overholde de retningslinjer, der er givet for sejladsen, ellers bliver de sendt hjem på forældres ansvar. Spejdernes påklædning skal tilpasses vejrforholdene.

 7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagererne.

Kano padling foregår kun i perioden 1. maj til 31. oktober, fra solopgang til solnedgang. Alle deltagere bærer godkendt redningsvest.
Vindhastigheden må ikke overstige 4 m/s.
Kanoerne er sikkerheds godkendte.
Sigtbarhed skal være min. 100 meter. 
Der må sejles max 100 m fra land. 
Max 3 personer i kanoen/børn 4

 8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke. 

Alle kan hurtigt reddes i land ved kæntring eller anden ulykke. Derfor sejles der ikke mere end 100m fra kysten. Sejladsen tilpasses vejr og vindforhold. Da vi padler meget kystnært i det beskyttede vand er det muligt at komme forholdsvist hurtigt i land. 

Ved kæntring: 

• Deltagerne redder sig selv ved at svømme i land og tømme deres kano, hvis de er forholdsvis tæt ved kysten. 
• Sikkerhedeinstruktøren redder deltagerne og tømmer kano. 
• Deltagerne er blevet informeret om at danne flåde, i tilfælde af ulykke. 
• Deltagerne er blevet informeret om at holde sig tæt ved egen kano indtil instruktøren er nået frem og kan hjælpe.

Ved kæntring og forlis reddes de forliste op i instruktørkanoen, eller deltagerkanoer hvis disse ligger i flåde(sammenbundet), evt vha stigbøjler.

 9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker.

Instruktøren har medbragt vandtætpakket mobiltelefon og kan ringe 112. 

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt
 og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en rednings aktion .

En relevant liste over personer i kanoerne er hos anden leder i Gruppen. Og forefindes desuden ved udgangspunktet for sejladsen. Desuden noteres varigheden af sejladsen, og den planlagte rute ved udgangspunktet for sejladsen, og hos anden leder.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start.

Instruktøren sikrer sig, at alle deltagere kender til væsentlige sikkerheds spørgsmål, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af alvorlig ulykke inden kanopadling begyndes.

Der beskrives hvordan man agerer ved kæntring; tjek din makker(e), hold fast i kanoen og råb om hjælp. 

Desuden sikres at alle er trygge ved at tage på vandet. 

Som noget af det første på vandet demonstreres hvordan man laver flåde. 

Hvis man som forældre eller elev har sikkerhedsmæssige spørgsmål, kan man altid henvende sig til sikkerhedsinstruktøren. 

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker. 

Det er kanoinstruktøren og ledernes ansvar at følge op på utilsigtede hændelser og ulykker. Det er vigtig at få talt om hændelsen med gruppen og tale om hvorvidt man kunne have taget forbehold eller undgået hændelsen. Forbedringer og forslag skrives ind i sikkerhedsinstruksen 

Ved utilsigtede hændelser eller ulykker, kontaktes formanden telefonisk af instruktøren snarest muligt. 

Hvis det er nødvendigt skal DDS forsikring stille psykologhjælp til rådighed for gruppen eller deltagere, som er blevet særlig påvirket af en ulykke. 

Det er Gruppelederens ansvar at sørge for at ledere og instruktør for mulighed for at få talt oplevelserne igennem. Evt med en tredjepart.

Dette dokument er ikke statisk og er hele tiden under udvikling.

    Ramløse Maj 2022.

Deltager


Spørgsmål

Gren *Kan barnet svømme *
Forældre / Værge *

Hvor

Søkrogvej 31
Ramløse
3200 Helsinge
Danmark
20100419
rasmus.grandelag@gmail.com

Tidspunkt

Fra 30-12-2030 08:29
Til 31-12-2030 09:29

Arrangør

Ramløse Gruppe