Divisionsrådsmøde 2021

22-04-2021 19:30 til 22-04-2021 21:30

Steen Blicher Division

Steen Blicher Division

Mødet holdes virtuelt på Teams af hensyn til coronarestriktioner og planlægning i coronatid. Divisionsledelsen foreslår, at man i grupperne evt. kan mødes i mindre grupper og deltage sammen. De stemmeberettigede modtager mail og skal stemme digitalt fx via mobil eller andet. Se vigtig information nederst. 

Link til at deltage i mødet 
Det er muligt at deltage via dette link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg5Yjk5MjMtYzdiZS00ODAwLTg1MjUtNzczMjJmMGQzOGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bea229b6-7a08-4086-b44c-71f57f716bdb%22%2c%22Oid%22%3a%22e9b4d196-783c-41d3-8608-876b6cf14719%22%7d 

Vigtigt vedr. afstemning 
De stemmeberettigede vil inden mødet modtage en mail med link til afstemning. Dette kræver, at hver gruppe (fx GL) sender en mail med navne + mail og mobilnummer på de stemmeberettigede senest den 19. april til: lenechristensen@outlook.com


Tilmelding til dette arrangement lukker 21-04-2021 00:00

Hvor

Gl. Skivevej 99
8800 Viborg
Danmark
steenblicher.dc@gmail.com

Tidspunkt

Fra 22-04-2021 19:30
Til 22-04-2021 21:30

Arrangør

Steen Blicher Division