Det er nu blevet tid til at betale kontingent til Spejdergruppen Svaneungerne Frederikssund.

Kontingentet opkræves 3 gange årligt sv.t. kr. 1.200,- om året.

Kontingentet betales via betalingskort på denne her på hjemmesiden, www.frederikssundspejderne.dk. eller via direkte overførsel til vores konto i Nordea. Reg.nr. 2670. Kontnr. 6873 541 928.

HUSK at skrive tydeligt navn på indbetalingen, så vi kan registrere indbetalingen korrekt - Tak :-)

Spørgsmål og/eller kommentarer

Hvis du har nogle problemer, spørgsmål og/eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

Venlig Spejderhilsen fra Claus Skriver, Kasserer. E-mail: claus@netskriver.dk - Telefon: 60 75 20 94