Grupperådsmøde (generalforsamling)

07-02-2022 17:30 til 07-02-2022 19:00

Ejby Gruppe
Glostrup, Danmark

Ejby Gruppe

Kære forældre, ledere og medlemmer over 14 år.

I indbydes hermed til det årlige Grupperådsmøde.

I år afholdes mødet mandag den 7. februar 2022 kl. 17:30 i hytten.

Grupperådsmødet er spejdernes ’generalforsamling’, som afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2021.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år
 5. Vedtagelse af kontingent for indeværende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid (udviklingsplan)
 8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen
 9. Valg til bestyrelsen
  a. bestyrelsesformand og kasserer
  b. forældre, ledere, gruppeleder.
 10. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
 11. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet.
 12. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet.
 13. Eventuelt.
Har du forslag du ønsker behandlet under punkt 6, skal de sendes til formand Jan Berthelsen /
janbangberthelsen@gmail.com senest 14 dage før mødet.


Deltager


Hvor

Ejby Gruppe
Mosetoften 37
    2600 Glostrup
    Danmark
info@ejbygruppe.dk

Hvornår

Fra 07-02-2022 17:30
Til 07-02-2022 19:00

Arrangør

Ejby Gruppe
info@ejbygruppe.dk