Divisionsrådsmøde hos Alugod

19-04-2023 18:30 til 19-04-2023 21:00

Hareskov Division

Hareskov Division

Divisionsrådsmøde 2023


Kære gruppeledere, bestyrelsesformænd, divisionsrådsrepræsentanter og alle vores gæster

 

Nu er det tid til det årlige divisionsrådsmøde i Hareskov Division. I år bliver det onsdag den 19. april klokken 18:30 - 20:30 udendørs, hvis vejret tillader, hos Alugod Gruppe, Ryetvej 17, 3500 Værløse. 

 

I år er en del af divisionsledelsen på valg, og vi har også enkelte ledige pladser i divisionsledelsen, så hvis du er interesseret, eller kender en der er, så har du nu chancen for at komme med i et fedt team de næste to år. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte de nuværende divisionsledelsesmedlemmer. 


I er selvfølgelig også stadig velkomne til at indsende forslag til mødet, vi skal bare have dem i hænde senest to uger før mødet, senest d. 5. april på divisionschef@gmail.com


Dagsorden for mødet er, jf. korpsets vedtægter §62,: 

 1. Leg

 2. Valg af dirigent og referent 

 3. Beretning fra bestyrelsen inkl. status på udviklingsplan 2020-2024

 4. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse

 5. Behandling af indkomne forslag 

  1. Beslutningsforslag om divisionssommerlejr 2028

  2. Beslutningsforslag om nedlæggelse af 2. Herlev Fonden

  3. Beslutningsforslag om kanovedligeholdelse

 6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år 

  1. Divisionsledelsen foreslår en kontingentstigning på 3,50 kr ved hver betalingsrate. Det samlede kontingent vil dermed være 3 x 18,5 kr/år. 

 7. Fremlæggelse af budget for det indeværende og kommende år til godkendelse 

 8. Fastsættelse af antal pladser i enhedens bestyrelse

  1. Divisionsledelsen foreslår 10 medlemmer

 9. Valg til bestyrelsen, jf. § 66-§ 68 


DC Emilie Hyllested Andersen på valg, genopstiller

Kasserer Julie Krebs Nansen på valg, genopstiller


DLM Mikkel Aaslet     på valg - stiller op som DC

DLM Sara Reimers     ikke på valg

DLM     Jonas Kirk ikke på valg         

DLM     Annica Ortvald ikke på valg

Søkyndig         Jonas Lüttichau       på valg, genopstiller


DC         Louise Bønløkke på valg, genopstiller ikke

DLM Jonas Bønløkke på valg, genopstiller ikke

DLM Victoria Francke på valg, genopstiller ikke

DLM Sabine Carlis Hansen på valg, genopstiller ikke


Kandidater på tidspunkt for udsendelse af dagsorden:
        DLM Camilla Gislinge     Opstiller

DLM     Mads Bang         Opstiller

DLM     Thomas (Timon) Brene Jepsen Opstiller


 1. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, jf. § 69 

 2. Beretninger fra Friluftsrådet samt de tilknyttede øvrige enheder, jf. § 24 

  1. Friluftsrådet

  2. Vatelunden

 3. Eventuelt 


Der kan opstilles yderligere kandidater indtil og på selve mødet.

Bilag til mødet (Regnskab, budget og forslag) vil kunne findes på hjemmesiden 1 uge før mødet: https://hareskovdivision.dk/begivenhed/divisionsraadsmoede-2022

 

Det er et åbent møde, så vi opfordrer alle interesserede til at møde op og beder jer særligt om at huske alle de valgte repræsentanter på, at de skal af sted, da de måske ikke er blevet oprettet som dette i Medlemsservice. 

 

Der bliver tid til at snakke med dine venner fra de andre grupper, blive opdateret på korps og division, få indflydelse på samarbejdet mellem grupperne.

Vi glæder os til at se jer til en spændende og hyggelig aften.

 

Bedste hilsner

Sara, Emilie, Jonas, Julie, Louise, Mikkel, Sabine, Annica, Jonas & Victoria


Deltager


Spørgsmål

Gruppe *

Hvor

Danmark

Tidspunkt

Fra 19-04-2023 18:30
Til 19-04-2023 21:00

Arrangør

Hareskov Division