Ekstraordinær generalforsamling for ” Foreningen for Spejderhuset - Stationsvej 36

28-09-2022 19:00 til 28-09-2022 20:00

Elbospejderne
Fredericia,

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for ” Foreningen for Spejderhuset - Stationsvej 36”

 Onsdag den 28.9.2022 kl. 19.00 i Spejderhuset, Stationsvej 36, 7000 Frederici

Siden foråret 2021 har foreningen ikke haft en bestyrelse da det ikke har været muligt at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Der indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at oprette en ny bestyrelse i henhold til foreningens vedtægter.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Valg af bestyrelse

a.     Valg af formand. Søren Pedersen ønsker at trække sig og genopstiller derfor ikke.

b.     Valg af kasserer. Henrik Ladeby ønsker at fortsætte som kasserer og genopstiller.

c.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

                                               i.     Lilja Jensen ønsker at trække sig og genopstiller derfor ikke.

                                             ii.     Lars Refsgaard ønsker at trække sig og genopstiller derfor ikke.

                                            iii.     Susanne Madsen. Trods gentagne forsøg på kontakt til Susanne er hun ikke vendt tilbage. Dette tolkes som, at der ikke længere er interesse i at fortsætte som bestyrelsesmedlem og at Susanne Madsen trækker sig og derfor ikke genopstiller.

4.     Eventuelt


Tilmeldingen til dette arrangement er lukket, fordi arrangementet er startet

Hvor

Elbospejderne
Stationsvej 36A
    Fredericia 7000
elbospejderne@bredstrup-pjedsted.dk

Hvornår

Fra 28-09-2022 19:00
Til 28-09-2022 20:00

Arrangør

Elbospejderne
elbospejderne@bredstrup-pjedsted.dk