Generalforsamling/Grupperådsmøde

25-02-2024 09:00 til 25-02-2024 15:00

Høbjerghus

Fortunen Gruppe, Minier i Fortunen Gruppe, Junior i Fortunen Gruppe, Trop i Fortunen Gruppe, Seniorer i Fortunen Gruppe, Familiespejd i Fortunen Gruppe, Forældre

Som forening skal vi hvert år afholde en generalforsamling. Denne bliver afholdt som afslutningen på gruppeturen. Vi mødes kl. 9. til fælles flaghejsning, hvorefter spejderne og søskende slår katten af tønden, mens der er grupperådsmøde. Derefter er der fælles frokost og der afsluttes med banko med fine præmier. Søskende og bedsteforældre er velkomne. Overskuddet fra banko går til gruppens sommerlejr til Bornholm. 

Dagsorden for grupperådsmøde:

§ 64. Dagsorden for et ordinært rådsmøde skal mindst omfatte:
a) Valg af dirigent og referent.
b) Beretning fra bestyrelsen, som minimum omfatter
i. en opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan samt
ii. en opfølgning på arbejdet med beslutninger, som rådsmødet tidligere har truffet.
c) Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Fremlæggelse af udviklingsplan til vedtagelse.
f) Fremlæggelse af budget, herunder kontingent, for det kommende år til vedtagelse.
g) Valg til bestyrelsen, jf. § 66-§ 68.
h) Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, jf. § 69.
i) Eventuelt.
Dagsorden til grupperådsmødet skal udover de nævnte punkter i stk. 1 også omfatte:
a) Valg af stemmeberettigede til divisionsrådsmødet.
b) Valg af stemmeberettigede til korpsrådsmødet.
I det omfang en øvrig enhed skal vælge stemmeberettigede jf. § 58, stk. 3-stk. 5, skal
dagsorden til den øvrige enheds rådsmøde udover de nævnte punkter i stk. 1 også omfatte:
a) Valg af stemmeberettigede til divisionsrådsmødet.
b) Valg af stemmeberettigede til korpsrådsmødet.
Dagsorden til en enheds rådsmøde skal udover de nævnte punkter i stk. 1-stk. 3 også
omfatte:
a) Fremlæggelse af justeret budget for indeværende år til godkendelse.
b) Fastsættelse af antal pladser i enhedens bestyrelse under hensyntagen til § 66, stk. 2, litra
b)-c). Punktet skal behandles før stk. 1, litra h) Valg til bestyrelsen. Punktet skal ikke
behandles, hvis enheden har fastsat bestyrelsens størrelse i medfør af § 28, stk. 3, litra a).

Link til vores lovhæfte:

https://dds.dk/sites/default/files/2023-02/Vedt%C3%A6gter for Det Danske Spejderkorps_v2.pdf


Tilmelding til dette arrangement er lukket fordi arrangementet er startet

Hvor

Høbjerg Hegn 5
3200 Helsinge
Danmark

Tidspunkt

Fra 25-02-2024 09:00
Til 25-02-2024 15:00

Arrangør

Fortunen Gruppe