2. års juniorer på PUF 2024

17-05-2024 00:00 - 20-05-2024 23:59


Vælg dine kurser

I tilmeldingen vælger du hvilke kurser du ønsker at deltage på. Du kan vælge mellem alle PUF kurserne. Du bliver kun tilbudt et kursus som du har ønsket. Desto flere kurser som du vælger, desto større er chancen for at komme på PUF. Du skal minimum vælge 2 kurser

Afbud

Din tilmelding er bindende, når den er indtastet i Medlemsservice. Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du straks meddele dette til Korpskontoret via mail: kursus@korpskontoret.dk  eller tlf. 32640050. Ved afbud senere end den 9. maj kl. 12, skal det meldes direkte til kursuslederen. Kontaktoplysningerne vil fremgå af deltagerbrevet.

Meld også afbud til juniorlederne.

Afbudsgebyret er følgende:

  • Ved afbud frem til den 25. april opkræves ikke afbudsgebyr.
  • Ved afbud herefter (fra den 26. april) opkræves hele kursusbeløbet

Der opkræves ikke afgift for at stå på venteliste, med mindre du har været tilmeldt et andet kursus før, men husk at afmelde dig ventelisten, hvis du alligevel ikke ønsker at få tildelt et PUF-kursus.

Vis hensyn: Bliver du forhindret i at komme på kursus, så meld afbud med det samme, så en anden kan få din plads.

BEMÆRK: 

Gruppen dækker billigste transport for spejderen til/fra kurset. 

Afleveres kursusbevis ikke til gruppen, kan gruppen ikke få tilskud fra kommunen, og I vil derfor blive opkrævet den resterende kursusafgiften (i alt 1400 kr). Dette gælder også, hvis kurset ikke gennemføres, eller der meldes afbud for sent. Ved afbud/afbrudt kursus grundet sygdom opkræves halvdelen af kursusafgiften.

Juniorer i Bellahøj-21st Barking Bjørne Kobraer Løver Pumaer Tigre Ulve

Afbud