Grupperådsmøde

24-02-2019 11:00 - 24-02-2019 12:30


Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning for 2018 fra bestyrelsen og ledergruppen
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2018
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid
  1. Gruppens udviklingsplan
  2. Beslutninger i øvrigt
  3. Godkendelse af budgettet for 2019
 6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Evt.
Normannerne Gruppe

Afbud

Hvor

Normannerne Gruppe