Grupperådsmøde i Hammelev Gruppe

22-02-2020 09:00 til 22-02-2020 11:30

Hammelev Gruppe
Vojens, Danmark

Hammelev Gruppe, Minier 2.-3. kl., Juniorer 4.-5. kl., Troppen 6.-9. kl.

Så er der grupperådsmøde for forældre i Hammelev Gruppe - og I må gerne tage jeres spejderbørn med.
Spejdere der er fyldt 15 kan deltage uden forældre - de har selv stemmeret.

Grupperådsmøde 22. februar 2020 kl. 9:00 – 11:30

Årets ”generalforsamling”, Brøkkelhusvej 3, Hammelev

I spejdergruppen afvikler vi i år grupperådsmødet som et forældrearrangement, hvor I sammen med jeres spejderbørn kan komme tættere på spejderfællesskabet. Da det netop er et forældrearrangement, kan spejderne desværre ikke deltage uden en voksen.

Robert Baden Powell, der startede spejderbevægelsen i 1907, havde fødselsdag den 22. februar. På denne dag afvikler spejdere over hele verden ”Tænkedag” med fokus på værdier, oplevelser og alt det, der er med til at gøre os til en del af det store, globale fællesskab.

Robert Baden Powell og hans kone Olave var begge verdensspejderchefer til deres død.

De fik begge en masse fødselsdagsgaver af spejderne, men opfordrede spejderne til at indsamle penge i stedet for at give dem gaver, så gaverne kunne gå til gode formål. Derfor er det nu en tradition, at vi samler småpenge ind på Tænkedag. I Hammelev giver vi normalt 2 kr. pr. år man har været spejder. Indsamlingen støtter WAGGGS Internationale Tænkedagsfond – læs mere her: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/

Vi bruger også dagen på at jeres børn kan vise jer spejderlivet og at vi i vores fællesskab kan arbejde med det kommende års spejderoplevelser.

Når vi mødes kl. 9, vil der ske en inddeling i patruljer som skal på ”Grupperåds-orientering” i byen. Løbets forskellige poster vil relatere sig til spejderlivet og emnerne på dagsordenen.

Kl. 10:45 er vi igen alle samlet ved spejderhuset, hvor der er tændt op for lejrbålet, vi voksne slutter grupperådsmødet formelt af og børnene bager snobrød. Der vil være kaffe og lidt brød.

Program

09:00 Opstart og inddeling i patruljer
09:15 Grupperåds-orientering, O-løb i Hammelev by
10:45 Retur ved Spejderhuset
          Lejrbål og et kort, ”formelt” grupperådsmøde
11:30 Tak for i dag
Stor forældredeltagelse på dette møde er vigtigt, så vi kan få jeres input til livet i gruppen og skabe gode oplevelser for byens børn og unge.
For at vi kan skabe en god ramme er der tilmelding på hammelevspejderne.dk
Du kan læse lidt mere om grupperådsmødet på næste side.
Vi glæder os til at se jer. Alle er velkomne – vel mødt!
 
Jette la Cour Landergren og Jakob Iskov                       Esge Homilius
Gruppeledere                                                            Formand for spejdergruppen


Hvad er et grupperådsmøde?

Grupperådsmødet er det vi i andre foreninger kender som den årlige generalforsamling.
Hammelev Spejdergruppe er en del af Det Danske Spejderkorps og vores ”vedtægter” findes som en del af spejderkorpsets lovhæfte. Du kan finde lovhæftet på spejderkorpsets hjemmeside dds.dk, hvor du kan søge på ”Lovhæfte 2019” og se vedtægterne på s. 7 – 11.
Alle interesserede kan deltage i et grupperådsmøde, der afholdes hvert år inden den 1. marts.
Grupperådet indkaldes skriftligt med udsendelse af dagsorden senest 3 uger før mødet. Regnskab, status og budget udsendes senest en uge før mødet.
På grupperådsmødet, kan der som ved andre generalforsamlinger behandles forskellige forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest to uger inden mødet og udsendes efterfølgende til grupperådet.
Dagsorden
a)  valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Malene Iskov som dirigent
b)  beretning
c)  årsregnskab
d)  indkomne forslag
e)  væsentlige beslutninger om fremtiden, herunder
udviklingsplan og budget
kontingent – bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent
f)   fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
bestyrelsen anbefaler en uændret sammensætning
g)  valg til bestyrelsen
Bestyrelsen blev i 2019 valgt for en to-årig periode, hvorfor der som udgangspunkt ikke skal gennemføres valg. Jonna Kristiansen ønsker dog at udtræde af bestyrelsesarbejdet.
 
Bestyrelsen består i dag af:
Esge Homilius, formand (M: 23629882)
David Hummeluhre, kasserer
Jette la Cour Landergren, gruppeleder (M: 25250381)
Jakob Iskov, gruppeleder
Kerstin Høft Homilius, spejder
Jonna Kristiansen, forælder (ønsker at udtræde)

Der er allerede et par forældre, som har vist interesse for bestyrelsesarbejdet. Andre kandidater er meget velkomne!

h)  valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
i)   valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet
j)   valg af revisor og evt. en revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår at vores nuværende revisor Hanne Otte vælges som revisor og at Malene Iskov vælges som revisorsuppleant
k)  eventuelt

Antal pladser: 100
Ledige pladser: 93

Tilmeldingen til dette arrangement lukkede 20-02-2020 18:11

Hvor

Hammelev Gruppe
Brøkkelhusvej 3
    Hammelev
    6500 Vojens
    Danmark
23629882
formand.hammelevspejderne@gmail.com

Hvornår

Fra 22-02-2020 09:00
Til 22-02-2020 11:30

Arrangør

Hammelev Gruppe
23629882
formand.hammelevspejderne@gmail.com