Grupperådsmøde 2022

23-01-2022 10:00 til 23-01-2022 12:00

Korsør Spejderne
Korsør, Danmark

Korsør Spejderne, MikroSpejd Korsør Spejderne, MiniSpejd Korsør Spejderne, JuniorSpejd Korsør Spejderne, TropSpejd Korsør Spejderne, FamilieSpejd Korsør Spejderne, KlanSpejd Korsør Spejderne

Få indflydelse - demokrati - forældremøde - generalforsamling

Grupperådsmøde søndag den 23/1-2022 kl. 10-12
Spejderhytten, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør

Grupperådsmødet er vores generalforsamling. Mange tænker at det er kedeligt, men det er en fantastisk mulighed for at få indflydelse i spejdergruppen. Som spejder (15+år) og pårørende kan du være medbestemmende til hvilken udvikling spejdergruppen får, hvilke faciliteter vi skal have, hvilke aktiviteter skal vi have få at være en god spejdergruppe mv.

Korsør Spejderne har brug for "nyt blod" i bestyrelsen - både pårørende til spejdere under 18 år og spejdere på 15-24 år er velkomne. 


Indkaldelse udsendes via Medlemsservice til medlemmer og pårørende senest 3 uger før mødet - den 2/1-2022.
Forslag skal være send på mail til bestyrelsesformand Brian Vinholt senest 2 uger før mødet - den 9/1-2022.
Bilag vil være synlige via Medlemsservice for medlemmer og pårørende senest 1 uge før mødet - den 16/1-2022.

Dagsorden vil blive synlig på hjemmeside, når indkaldelsen udsendes.

Dagsorden ifølge vedtægter:                                                             Foreløbig den 4/10-2021

1)          Velkomst

a.      Valg af dirigent

b.      Valg af referent

c.       Konstatering om generalforsamlingen er lovligt indvarslet

d.      Godkendelse af dagsorden

2)          Beretning til godkendelse (udsendes på mail senest 7 dage før mødet):

a.      Bestyrelsens arbejde (formand)

b.      Ledergruppens arbejde (gruppeleder)

3)          Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse (kasserer)

4)          Behandling af indkomne forslag (formand)

Forslag skal indleveres på mail til formanden senest 14 dage før mødet.

5)          Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:

a.      Udviklingsplan med hovedindsatsområder (formand)

b.      Beslutninger om gruppens spejderarbejde, ture/lejre mv. (gruppeleder)

c.       Vedtagelse af budget (kasserer)

d.       Fastsættelse af kontingent (gældende fra april 2019) (formand)

 

6)          Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen:

a.      Nuværende bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig og meddeler status

b.      Nye personer præsenterer sig og meddeler status (post)

c.       Bestyrelsen bør mindst bestå af formand, kasserer, gruppeleder og tre øvrige

Korsør Spejderne ønsker at der er 4-6 pårørende, 1-2 unge, 1-2 gruppeledere, 5-7 grenledere, 1 bestyrelsesformand, 1 kasserer. I alt 13-19 stemmeberettigede personer og 1-2 suppleanter.

Pause, hvor bestyrelsen er vært med kaffe/te og kage


7)          Valg til bestyrelse gældende for en toårig periode:

a.      To (tre) pårørende til medlemmer 0-24 år

Kasper Starch Øvre - er godkendt 2021

Tim Winther - er godkendt 2021

Post ledig

b.       To unge (medlemmer og lederassistenter 15-24 år)

Post ledig

c.      Bestyrelsesformand (lige år)

Brian Vinholt - ønsker ikke genvalg

Post ledig

d.      Kasserer (ulige år)

Lasse Ottenfeldt - er godkendt 2021


8)      Godkendelse af ledere, som indgår i bestyrelsens arbejde for en toårig periode:

a.      Gruppeleder (ulige år)

Marianne Aaløkke Vinther – er godkendt 2021

b.      Grenledere og -assistenter (Familie, Mini, Trop) (lige år) – godkendes for 2 år

Sofie Aaløkke Vinther, Tropsleder - opstiller

c.      Grenledere og -assistenter (Mikro, Junior, Klan) (ulige år) – godkendes for 2 år

Thor Jespersen, Juniorleder - er godkendt 2021

Mie Aaløkke Vinther, Klanleder - er godkendt 2021

 

9)      Valg til bestyrelse gældende for en etårig periode:

a.      Revisor (bilagskontrollant)

Post ledig

b.      To suppleanter

Post ledig


10)      Valg af to medlemmer til Korpsrådet i Det Danske Spejderkorps for en etårig periode:    

a.      En af de unge (medlemmer og ledere 15-23 år)

Post ledig

b.      En af bestyrelsens medlemmer (18+ år)

Post ledig


11)      Valg af fem medlemmer til Divisionsrådet i Antvorskov Division for en etårig periode:

a.      To af de unge (medlemmer og ledere 15-23 år)

Post ledig

b.      En pårørende (blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer)

Post ledig

c.       En leder (18+ år) 

Post ledig

d.      En gruppeleder

Marianne Aaløkke Vinther – opstiller


12)      Evt.


Kontakt: 
Bestyrelsesformand Brian Vinholt, brianvinholt@gmail.com
Kasserer Lasse Ottenfeldt, lasse.ottenfeldt@gmail.com
Gruppeleder Marianne Aaløkke Vinther, m.a.vinther@gmail.com
Antal pladser: 30
Ledige pladser: 30

Tilmeldingen til dette arrangement åbner 30-11-2021 12:00

Hvor

Korsør Spejderne
Korsør Lystskov 3
    Spejdergrunden
    4220 Korsør
    Danmark

Hvornår

Fra 23-01-2022 10:00
Til 23-01-2022 12:00

Arrangør

Korsør Spejderne