For-Korpsrådsmøde

06-11-2023 20:00 til 06-11-2023 21:00

Horns Rev Division

Tilmeldningsfristen er forlænget, da mødet er ændret til Onlinemøde

Arrangementet er flyttet til teams

Brug linket her under:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE5YTY4ZDctOTk1ZC00ZGVhLTliMjktZjRlNDc5OTFiYzQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224695f1dc-f1be-4dce-a3c8-07db18f4504c%22%2c%22Oid%22%3a%22a049efcf-e928-4329-9d45-185c3c53a9c3%22%7d

Tilmelding til dette arrangement lukker 06-11-2023 20:00

Hvor

Danmark

Tidspunkt

Fra 06-11-2023 20:00
Til 06-11-2023 21:00

Arrangør

Horns Rev Division