Divisionsrådsmøde for Sydhav divisionen

25-04-2024 19:00 til 25-04-2024 21:00

Kråruplund

Sydhav Division

Alle interesserede er velkomne til at deltage i divisionsrådsmødet foruden de 5 stemmeberettigede divisionsrådsmedlemmer, som er udvalgt på grupperådsmøderne. 

Flaskeposten + tilhørende dagsorden, beretninger og regnskab bliver vedhæftet i filer på hjemmesidenhttps://sydhavdivision.dk/divisionsraadsmoede 
 

Hvad er divisionsrådsmødet?

- Den årlige generalforsamling for alle medlemmer i Sydhav divisionen.

Divisionsrådsmødet er divisionens øverste myndighed, hvor alle divisionens grupper og medlemmer bliver inviteret. 3 uger før divisionsrådsmødet afholdes udsendes divisionens blad "Flaskeposten" (vedhæftet i filer) med dagsordenen for divisionsrådsmødet, beretning fra divisionsledelsen, beretning fra divisionsledelseskasser, Kråruplund, beretning fra Friluftsrådet og aktivitetskalender for det kommende år.

Hvad sker der på divisionsrådsmødet?

På divisionsrådsmødet fremlægger divisionsledelsen en beretning for det indeværende år i divisionen om hvilke arrangementer, aktiviteter og initiativer som er blevet afholdt i divisionen.

På divisionsrådsmødet bliver regnskabet for indeværende år og budgettet for det kommende år fremlagt.

Foruden beretningen fra divisionsledelsen bliver der på divisionsrådsmødet valgt nye medlemmer til divisionsledelsen. Valg til divisionsledelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for en 2-årig periode. For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 1/3 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer.

Dette punkt på divisionsrådsmødet er særligt vigtigt, da det er vigtigt at divisionsledelsen afspejler grupperne i divisionen, da divisionsledelsens primære opgave er at udvikle divisionen og grupperne til gavn for alle divisionens medlemmer.

Hvem kan deltage i divisionsrådsmødet?

Alle divisionens enheder har op til 5 stemmer, som enhedens medlemmer har udpeget på grupperådene. Derudover har divisionsledelsens medlemmer én stemme hver.

Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde – Alle interesserede kan deltage i divisionsrådsmødet.Tilmelding til dette arrangement er lukket fordi arrangementet er startet

Hvor

Krårupvej 31
4990 Sakskøbing
Danmark

Tidspunkt

Fra 25-04-2024 19:00
Til 25-04-2024 21:00

Arrangør

Sydhav Division