Grupperådsmøde - Spejdernes Generalforsamling

29-02-2024 18:00 til 29-02-2024 21:00

Stenlillespejderne Laurentius

Stenlillespejderne Laurentius, Familiespejder, Mikro, Mini, Junior, Trop, Klan Rist, Forældre, Leder

Stenlillespejderne inviterer til Grupperådsmøde

Torsdag den 29. februar 2024 kl. 18.00 – 21.00 i Spejderhytten

 

Kære alle forældre og spejdere over 15+ år, samt alle med interesse for Stenlillespejderne Laurentius

Grupperådsmødet starter kl. 18.00 og til 21.00

D   E   T          D   A   N   S   K   E          S   P   E   J   D   E   R   K   O   R   P   S

S T E N L I L L E S P E J D E R N E         L A U R E N T I U S

Stenlillespejderne inviterer til Grupperådsmøde

Torsdag den 29. februar 20243 kl. 18.00 – 21.00 i Spejderhytten

Mødet er for forældre og spejdere fra 15+ år. Hør fortællingen om, hvad jeres barn har oplevet i løbet af året, og om planerne for 2024 og gruppen som helhed.

Dagsorden:

 1. Referent og dirigent vælges
 2. Hvad har vi oplevet i løbet af året, gruppens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2023 inkl revisorpåtegning.
 4. Beslutninger om gruppens planer:
  • a. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for 2024
  • b. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 2025
  • c. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag – fremsendes senest 2 uge før mødet til mail: arrangement@stenlillespejderne.dk
 6. Valg af medlemmer til gruppens
  • a. Valg af lederforumsmedlemmer.
  • c. Derudover har vi brug for hjælp til kortere projekter over året. Oplæg om opgaver.
 7. Valg til poster:
  • a. Revisor
  • b. Medlemmer til Divisionsråd (op til 5)
  • c. Medlemmer til Korpsrådet (op til 2)
8. Evt:


Tilmelding senest 25. februar på hjemmesiden (se i kalender)

OBS. OBS. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på gruppens hjemmeside 2 uger før grupperådsmødet.

Spejderhilsen 

Lederne hos Stenlillespejderne Laurentius

www.stenlillespejderne.dk


Tilmelding til dette arrangement lukker 28-02-2024 23:59

Hvor

Idrætsvej 10
4295 Stenlille
Danmark
26 25 72 52
kontakt@stenlillespejderne.dk

Tidspunkt

Fra 29-02-2024 18:00
Til 29-02-2024 21:00

Arrangør

Stenlillespejderne Laurentius