Indmeldelse i Vestermarie Gruppe

Kender vi dig allerede?

Hvis du er registreret som forælder, skal du klikke her for at indmelde dit barn.

Hvis du ønsker at indmelde dig selv, skal du klikke her for at registrere dig selv.


Jeg er ny

Hvis du aldrig har været registreret før en enhed tidligere, kan du foretage en ny registrering her.

Tilmeld dig her

Kontaktinformation

Hjemmeside: http://vestermariespejderne.dk
E-mail: mathiasbojesen@live.com

Lotte Strand

Bestyrelsesforperson

Anja Dunker

Gruppeleder

João A. B. R. Møller

Gruppekasserer