Indmeldelse i Kgs. Lyngby Gruppe

Kender vi dig allerede?

Hvis du er registreret som forælder, skal du klikke her for at indmelde dit barn.

Hvis du ønsker at indmelde dig selv, skal du klikke her for at registrere dig selv.


Jeg er ny

Hvis du aldrig har været registreret før en enhed tidligere, kan du foretage en ny registrering her.

Tilmeld dig her

Kontaktinformation

Hjemmeside: https://lyngbyspejderne.dk
E-mail: info@lyngbyspejderne.dk

Line Hi Ja Wedenborg

Bestyrelsesforperson

Lars Hovgaard Jensen

Gruppeleder

Kasserer - Lyngbyspejderne

Gruppekasserer

Lars Hovgaard Jensen

Søkyndigt medlem

Mette Melvej Stærk

Gruppeleder