Indmeldelse i Korsør Sø

Kender vi dig allerede?

Hvis du er registreret som forælder, skal du klikke her for at indmelde dit barn.

Hvis du ønsker at indmelde dig selv, skal du klikke her for at registrere dig selv.


Jeg er ny

Hvis du aldrig har været registreret før en enhed tidligere, kan du foretage en ny registrering her.

Tilmeld dig her

Kontaktinformation

Hjemmeside: http://www.korsoer-soe.dk


Christina Lykkegård Hansen

Gruppeleder

Jens Jørgen Moosdorf

Bestyrelsesforperson

Knud Vagn Larsen

Gruppekasserer

Kurt Larsen

Søkyndigt medlem