Møde i fællesorganisation

05-05-2018 10:00 til 05-05-2018 19:00

Colleruphus
Holte, Danmark

Deltag i mødet med den fælles organisation og vær med til at dele viden og erfaringer på tværs af projekter og indsatser.

Dagen med den fælles organisation byder på forskellige elementer, som sætter fokus på dialog, udvikling og læring omhandlende projektorganiseringen og hvad status er på forandringerne. Her har vi samlet dagen i overskrifter, som udfoldes på dagen.

Udover nedenstående overskrifter vil du møde og få lejlighed til at tale med den nye generalsekretær, Benedikte Marie Kaalund, og nogle fra den nye korpsledelse. 

Dagen i overskrifter

 • Benedikte præsenterer sig selv, strategierne og ledelsesstrukturen.
 • Hvad ved vi om organisationen og projektorganiseringen?
  • Herunder vil vi arbejde med at få en fælles forståelse og sprogbrug.
 • Gruppearbejde om emner som procedurer, projektmetode og - model.
  • Personer fra pilotprojekterne Ungdomskurser og Vandkraft vil dele deres erfaringer med at bruge en fleksibel projektmodel. 
 • Koordinering på tværs i mindre grupper
  • Hvad sker der lige nu i organisationen?
 • De brændende spørgsmål
  • Herunder hvilke emner har betydning for organisationen, hvad optager dig, hvordan får vi flere med og meget andet. 

Formål:

 • Formålet med dagen er, at vi sammen i Fællesorganisationen flytter os endnu et skridt mod projektorganiseringen.

 • Dialog mellem alle aktører i organisationen, og derigennem skabe grundlag for en bedre forståelse for de potentialer og udfordringer, implementeringen af den ny projektorganisering giver.

 • Formålet er også at vidensdele og være i dialog om at skabe en succesfuld implementering af projektorganiseringen - og dermed skabe værdi for alle i Det Danske Spejderkorps.

Mål:

 • Møde den nye generalsekretær, Benedikte, og have dialog med hende om hendes syn på projektorganiseringen, og hvorledes den skal lykkes. Herunder få sat ord på strategier og organisation, og ikke mindst perspektivere dette i fællesskab.

 • Møde de i korpsledelsen, der følger implementeringen af fællesorganisationen, og ligeledes drøfte implementering af projektorganiseringen og forventninger med dem.

 • Teams, der allerede arbejder projektorienteret og i selvledende teams deler erfaringer.

 • Arbejde med temaer, der interesserer den enkelte deltager. Emnerne vil være alt lige fra operationelle projektværktøjer og procedurer, over debat om succeskriterierne for projektorganiseringen, til: ’hvordan holder vi det “kit” friskt, der binder alle ‘leverancerne’ sammen?’.

 • Alle får mulighed for at stille spørgsmål til generalsekretæren og repræsentanter fra korpsledelsen

 • At have en god dag med konstruktiv dialog, i en tillidsfuld atmosfæreTilmeldingen til dette arrangement lukkede 29-04-2018 23:59

Hvor

Colleruphus
Høje Sandbjergvej 11A
    Gl Holte
    2840 Holte
    Danmark
+4529928714
colleruphus@spejder.dk

Hvornår

Fra 05-05-2018 10:00
Til 05-05-2018 19:00

Arrangør

Det Danske Spejderkorps
+4532640050
info@dds.dk