Gilwell - Påsken 2019

13-04-2019 00:00 til 06-10-2019 00:00

Hylkedam
Gelsted, Danmark

Udforsk din spejderidentitet og bliv en del af en lang international spejdertradition.
Gilwell sigter på, at du som spejderleder fordyber dig i spejderarbejdets idé og metoder – og gennem refleksion udvikler
dig som person og som spejderleder.

Formålet med Gilwell er:
  • At øge din bevidsthed om Det Danske Spejderkorps’ formål, værdigrundlag og betydning som børne- og ungdomskorps
  • At du oplever godt spejderarbejde som grundlag for personlig udvikling og stillingtagen
  • At du udvikler dig selv og dit spejderarbejde samt inspireres til fortsat udvikling.
Det konkrete indhold på hvert enkelt kursus præges i høj grad af kursets deltagere, idet deltagerne udfylder programmet på
baggrund af teamets rammesætning. Vi beskæftiger os med de spørgsmål om spejderarbejdet, der optager dig og de øvrige
deltagere. Væsentlige metoder i kurset er refleksion, patruljearbejde, learning by doing, værdibaseret ledelse og projektarbejde. Kurset 
veksler mellem arbejde individuelt, i patruljer og i plenum.

Kurset består af følgende delelementer:
  • 1-2 foropgaver
  • En uges kursus i Påsken 2019 (13.-20. april)
  • En eksperiment-fase mellem ugekurset og opfølgningsweekend med 3-5 refleksionsmøder.
  • En weekend til opfølgning og afrunding af kurset (4.-6. oktober 2019)
Forudsætninger for deltagelse:
Kurset forudsætter, at du er fyldt 23 år, har mindst 3-4 års erfaring som spejderleder og tidligere har deltaget på kurset “Ledelse i
Praksis” eller har erfaring svarende til, hvad der arbejdes med på dette kursus.
Pris: 2.850,00
Antal pladser: 24
Ledige pladser: 5

Tilmeldingen til dette arrangement lukkede 01-04-2019 23:59

Hvor

Hylkedam
Hylkedamvej 54
    Lunge Bjerge
    5591 Gelsted
    Danmark
+4564491423
+4523262449
hylkedam@spejder.dk

Hvornår

Kursus:
Fra 13-04-2019 00:00
Til 20-04-2019 00:00

Opfølgningsweekend:
Fra 04-10-2019 00:00
Til 06-10-2019 00:00

Arrangør

Det Danske Spejderkorps
+4532640050
info@dds.dk