Grupperådsmøde

26-02-2019 17:30 til 26-02-2019 19:00

4. Absalon Gruppe

4. Absalon Gruppe

Spejderforældre! Kom til årets grupperådsmøde og bliv klogere på hvad spejdergruppen laver og hvad fremtiden byder på. Imens er der Fastelavn for spejderne.

Støt op om spejdergruppen ved at deltage i årets grupperådsmøde. Her vælges bestyrelsen og I møder alle spejderlederne. Det er vigtigt for os ledere at have Jer som støtter, kende jeres ansigter og vide at I bakker op om spejdergruppens arbejde for jeres børn.

Imens er der fastelavn for alle spejderne, hvor der skal slås katten af tønden. Spejderne får lidt varm mad undervejs imens vi voksne holder møde. Spejderne må meget gerne møde i udklædning - det eneste spejdermøde, hvor man ikke har sit spejdertørklæde på.

Dagsordenen, nedenfor, følger Det Danske Spejderkops retningslinjer. Den ser lang ud, men meget er formalia:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3) Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.
4) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. forelæggelse af planer for indeværende år,
b. Udviklingsplan for gruppen. Herunder beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde samt hytter og materiale.
c. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag:
a. Forslag fra bestyrelsen om etablering af fondssøgningssjak
6) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg til bestyrelsen af
a. bestyrelsesformand, kasserer
b. forældre
c. unge
d. ledere, herunder mindst en gruppeleder.
e. evt. suppleanter
8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
9) Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.
10) Valg af revisor og en revisorsuppleant.
11) Eventuelt.

Har du forslag du ønsker behandlet under punkt 5), skal de sendes til mirjam@mirjam.dk senest d. 19. februar.

Vi glæder os til at se jer
Med spejder hilsen
Bestyrelsen i 4. AbsalonSamlet antal pladser: 100
Ledige pladser: 89

Tilmelding til dette arrangement er lukket fordi arrangementet er startet

Hvor

Grønvangen 9
2720 Vanløse
Danmark
axel@orndrup.com

Tidspunkt

Fra 26-02-2019 17:30
Til 26-02-2019 19:00

Arrangør

4. Absalon Gruppe