Grupperådsmøde i Eremitage gr.

25-02-2019 18:30 til 25-02-2019 19:30

Eremitage Gruppe

Eremitage Gruppe, Mikroer i Eremitage Gruppe, Minier i Eremitage Gruppe, Juniorer i Eremitage Gruppe, Trop i Eremitage Gruppe, Klan i Eremitage Gruppe

Kære spejderforælder
Kom til grupperådsmøde i Eremitage gruppe mandag den 25. februar 2018 kl. 17.30-18.30
Bagefter spiser vi pizza med spejderne, og vi slutter kl. 19. Tilmeld dig senest den 15. februar på hjemmesiden.
Kære spejderforælder

Kom til grupperådsmøde i Eremitage gruppe  mandag den 25. februar 2018 kl. 17.30-18.30
Bagefter spiser vi pizza med spejderne, og vi slutter kl. 19. Tilmeld dig senest den 15. februar på hjemmesiden.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra bestyrelsen og gruppeledelsen 
3. Planer for det kommende år og godkendelse af udviklingsplan
4. Input fra forældrene til det videre arbejde med at udvikle spejdergruppen
5. Indkomne forslag - Send punkter, som du ønsker drøftet til winnie.jacobsen@mail.dk senest ved tilmeldingsfristen den 15. februar
6. Kort gennemgang af årsregnskabet og godkendelse heraf 
7. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemskontingent. 
8. Valg: 
  • forældrerepræsentanter til bestyrelsen – vi skal bruge min. 2 nye
  • ungdomsrepræsentanter 
  • revisor og revisorsuppleant
  • til divisionsråd (5 medlemmer) og korpsråd (2 medlemmer)
  • søkyndigt medlem 
9. Eventuelt  
 
Grupperådsmødet 
… er den årlige generalforsamling, hvor du får mulighed for at høre om, hvad der sker i spejdergruppen og indflydelse på, hvem der skal sidde i bestyrelsen som forældrerepræsentanter. 

Om bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen sætter retning for, hvordan spejdergruppen skal udvikle sig, så det fortsat er motiverende at gå til spejder og at være frivillig som spejderleder. Bestyrelsen sikrer, at gruppen arbejder i overensstemmelse med Det Danske Spejderkorps formål og arbejdsgrundlag, og at gruppen overholder korpsets love. Vi holder ca. fire møder om året á 1½ time. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på to år. 

Den nuværende bestyrelse er:

Formand Winnie Jacobsen (Sofus, tidl. junior) – på valg, genopstiller ikke 
Kasserer og medlemsadm. Maria Sørensen (Agnes, junior) – ikke på valg
Bestyrelsesmedlemmer Louise Zyskind (Otto, junior) – ikke på valg 
Claus Larsen (Benjamin, tidl. junior) – genopstiller ikke  
Michael Matthison Hansen (gruppeleder) 
Birte Røgen (spejderleder)

På gensyn mandag den 25. februar i spejderhytten.
Bedste hilsner – på bestyrelsens vegne
Winnie Jacobsen, formand
 
Samlet antal pladser: 50
Ledige pladser: 42

Tilmelding til dette arrangement lukker 24-02-2019 23:59

Hvor

Eremitageparken 381
2800 Kongens Lyngby
Danmark
eremitage.gr@gmail.com

Tidspunkt

Fra 25-02-2019 18:30
Til 25-02-2019 19:30

Arrangør

Eremitage Gruppe