Grupperådsmøde (Generalforsamling)

07-02-2019 19:00 til 07-02-2019 21:00

Klitmøller Spejderne

GRUPPERÅDSMØDE (GENERALFORSAMLING)

Hermed indkaldes alle medlemmer af grupperådet til Klitmøller Spejdernes ordinære Grupperådsmøde/generalforsamling:

Medlemmer af grupperådet er alle forældre til børn der er spejdere, ledere, gruppehjælpere og spejdere der er fyldt 15 år. 

Vi håber at alle jer forældre mv. har lyst at høre om gruppens liv og give jeres mening til kende vedr. livet i spejdergruppen og det spejderarbejde vi laver. Det kan også være forældrenes måde at vise opbakning til lederne og gruppen.

Grupperådsmødet afholdes torsdag den 7. februar kl. 19.00 i spejderhuset, Skolestien 10 i Klitmøller.

Dagsorden (se uddybning af dagsorden i vedhæftede fil)

 

1)      Valg af dirigent og referent.

 

2)      Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. (se vedhæftede bilag)

 

3)      Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. (Se vedhæftede bilag)

 

4)      Behandling af indkomne forslag.

 

5)      Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid.

herunder:

forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år (se vedhæftede bilag)

beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.

vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

 

 

6)      Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

 

7)      Valg til bestyrelsen af:

Bestyrelsesformand. Martin Eigenbroth er på valg – genopstiller

Kasserer. Lone Mathieu er på valg - genopstiller

Unge. Nanna Bauer Nygaard, Alberte Gyldenberg (ung = 15-24 år) er på valg – genopstiller

Derudover stiller Nichlas Midholm Eriksen op.

Ledere, herunder mindst en gruppeleder:

Jane Bauer (Gruppeleder) er på valg -   genopstiller.

Grethe Mejlgaard Eigenbroth/Grunda er ikke på valg.

Grethe Goul-Jensen er ikke på valg

Forældre. Helene Stougaard på valg – hvis ingen andre forældre har lyst, så genopstiller hun.

 

 

8)      Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet

9)      Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet

10)   Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.

11)   Eventuelt            

 

Samlet antal pladser: 100
Ledige pladser: 96

Tilmelding til dette arrangement er lukket fordi arrangementet er startet

Hvor

Skolestien 10, 1.
Klitmøller
7700 Thisted
Danmark
2147 0965
+4521470965
janebauerogpallefrost@gmail.com

Tidspunkt

Fra 07-02-2019 19:00
Til 07-02-2019 21:00

Arrangør

Klitmøller Spejderne