Forældremøde for alle

26-02-2019 17:30 til 26-02-2019 20:00

1. Sønderbro Gruppe

1. Sønderbro Gruppe

Grupperådsmøde / forældrekaffe

Vi vil gerne invitere alle spejdere, forældre og ledere i 1. Sønderbro Gruppe til det årlige forælderkaffe/ forældermøde/ grupperådsmøde / generalforsamling.
Mødet er for både børn og voksne!

Der vil blive serveret kaffe og kage (man må meget gerne tage en kage med)

Program

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning – Bestyrelsen og lederne fortæller om 2018.
3. Regnskab 2018 - regnskabet mangler en sidste hånd, men vil lagt
op på siden senest 1 uge før.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppen: Gruppens udviklingsplan
for 2019, budget 2019, kontingent fastsættelse
6. Valg til bestyrelsen:
Der skal vælges ny formand, Ann-Sofie modtager ikke genvalg.
Der skal vælges ny kasser, da Ditte er blevet leder. Marianne har givet tilsagn om at hun stiller op.
Styrelsesmedlemmer, Helle er blevet leder og Andre er stoppet i
Styrelsen. Vi har en politik om at alle ledere er en del af
styrelsen, så alle ledere bliver automatisk en del af styrelsen
7. Valg repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
9. Lederne vil fortælle lidt det kommende år
10. Eventuelt

Har du et forslag, som du ønsker, at vi skal behandle på grupperådsmødet, skal du senest den 12. februar sende forslaget til dds1.sonderbro@hotmail.com eller annsofie30@gmail.com

Overvejer du at tage del i det frivillige forældresamarbejde, så kom til grupperådsmødet og få en snak om de tilbud og muligheder der er.

Vi glæder os til at se dig til en god aften, for at få en ide om hvor mange der kommer må I gerne

tilmelde jer begivenheden på Facebook.

MVH Styrelsen

Regnskabet kan ses på facebook siden Alle os fra 1. SønderbroTilmelding til dette arrangement lukker 26-02-2019 20:00

Hvor

Kløvermarksvej 2
2300 København S
Danmark
+4522809839
helle110@hotmail.com

Tidspunkt

Fra 26-02-2019 17:30
Til 26-02-2019 20:00

Arrangør

1. Sønderbro Gruppe