Gilwell - Påsken 2018

23-03-2018 00:00 til 07-10-2018 00:00

Hylkedam
Gelsted, Danmark

Udforsk din spejderidentitet og bliv en del af en lang international spejdertradition.
Kurset sigter på, at du som spejderleder fordyber dig i spejderarbejdets idé og metoder – og gennem refleksion udvikler dig som person og som spejderleder.

Formålet med Gilwell er:
  • At øge din bevidsthed om Det Danske Spejderkorps’ formål, værdigrundlag og betydning som børne- og ungdomskorps
  • At du oplever godt spejderarbejde som grundlag for personlig udvikling og stillingtagen
  • At du udvikler dig selv og dit spejderarbejde samt inspireres til fortsat udvikling
Gilwellkurset er i høj grad deltagerstyret, og de emner, vi beskæftiger os med, udspringer af, hvad der optager dig og de øvrige deltagere. Væsentlige elementer er samtale, samarbejde, refleksion, learning by doing, værdibaseret ledelse og projektarbejde.

Kurset består af følgende delelementer:
  •  En til to foropgaver
  •  En uges kursus i Påsken: 23-31. marts 2018
  •  3-5 møder med dit læringsteam i perioden mellem ugekurset og opfølgningsweekend
  •  En opfølgningsweekend: 5.-7- oktober 2018
Forudsætninger for deltagelse:
Kurset forudsætter, at du er fyldt 23 år, har mindst 3-4 års erfaring som spejderleder og tidligere har deltaget på kurset “Ledelse i Praksis” eller har erfaring svarende til, hvad der arbejdes med på dette kursus.

Pris: 2.800,00
Antal pladser: 24
Ledige pladser: 0

Tilmeldingen til dette arrangement lukkede 13-01-2018 23:59

Hvor

Hylkedam
Hylkedamvej 54
    Lunge Bjerge
    5591 Gelsted
    Danmark
+4564491423
+4523262449
hylkedam@spejder.dk

Hvornår

Kursus:
Fra 23-03-2018 00:00
Til 31-03-2018 00:00

Opfølgningsweekend:
Fra 05-10-2018 00:00
Til 07-10-2018 00:00

Arrangør

Det Danske Spejderkorps
+4532640050
info@dds.dk