Er du én af vores nye Dialogambassadører?

11-10-2019 12:00 til 13-10-2019 15:00

Ungdomsøen
København K, Danmark

Drømmer du om:
At sætte fokus på forståelse mellem mennesker, kulturer, trosretninger, det åndelige/spirituelle?


Drømmer du om:

 • At sætte fokus på hvordan vores eget indre verdensbillede har indflydelse på hvordan vi agerer overfor andre?
 • At lære helt praktiske redskaber til, hvordan dialog kan bruges til at nedbryde stigmatiseringer og konflikter, på græsrodsniveau?
 • At være en Dialogisk spejder?
 • At ville skabe en forandring i din enhed, og dermed være med til at lære de kommende generationer om vigtigheden af dialogens mekanismer?
Det Danske Spejderkorps afholder med støtte fra European Scout Regions, Diversity and Inclusion Team samt KAICIID Dialogue Center, Dialog Ambassadør træning i København.

I løbet af træningen:
Vil du, gennem en kombination af teori og praktiske lege/øvelser, bl.a. lære om:
 • Identitet, kultur og perception - hvordan det skifter og hvordan det influerer på vores møde med andre og andres kulturer.
 • Konflikt og Peacebuilding – herunder typer og hvordan vi bedst kan håndtere dem.
 • Dialogfacilitatoren - hvad er dennes rolle?
 • Dialogcirklen og Dialogkaffer – hvad og hvordan.
 • Dialog i spejderarbejdet, den dialogiske spejder samt Dialogens 10 principper.
 • Kendskab til de spirituelle netværk (ESIF, Spiriteco, Overture Network)
Målet:
Målet med træningen er, at I som deltagere bliver klædt på til at kunne skabe forandringer hjemme i enhederne og dermed bidrage til at de børn og unge som er der, bliver bedst muligt beredt til de udfordringer som kan opstå i livet.
I vil derfor som afslutning blive bedt om at nedfælde jeres ønske om forandring eller videreudvikling i jeres enhed. Dette vil vi som team gerne følge op på og høre om jeres udfordringer eller succeser.

Formål:
At I ved jeres deltagelse tilegner jer viden og færdigheder som er med til, at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
At I med jeres aktive stillingtagen til arbejdet i jeres enhed, sætter fokus på de personlige udviklingsområder i DDS som er: De fysiske, intellektuelle, sociale, åndelige, følelsesmæssige og identitetsmæssige sider af mennesket.

Målgruppe:
Der stræbes efter at sammensætte et så bredt udsnit af DDS som muligt – ”hvad betyder det?”
Det vil sige seniorer og ledere fra grupper, centre, divisioner, PLan-teams, kursusteams…kort sagt alle der ønsker at sætte fokus på forståelse, sammenhængskraft og dialog i samfundet.
Ved tilmelding bliver I bedt om en kort beskrivelse af, hvor I ser programmet bedst anvendt i jeres enhed eller dennes program.
Træningen vil foregå på engelsk da det er et internationalt sammensat team der leverer træningen.

Baggrund for programmet:
Dialogue for Peace er et program der har reference til “the Regional Scout Plan 2016 – 2019” og den i 2017 succesfulde implementering af “Scouting for Peace” som er co-finansieret af The Council of Europe, European Youth Foundation og Messenger of Peace Support Fund.
Programmet hører under WOSMs Better World Framework, sammen med bl.a. Scout of the World Award, Messengers of Peace, World Scout Environment Programme, Patrimonito, He for She action kit.
Programstoffet blev til i et samarbejde med KAICIID International Dialogue Centre og det blev besluttet at fortsætte samarbejdet mellem European Scout Region og KAICIID International Dialogue Centre med fokus på Peace Education, interkulturel og interreligiøs Dialog samt åben åndelig udvikling.

De vigtigste punkter i det Europæiske Peace Education Programme er:
 • At promovere tolerance blandt unge med særligt fokus på minoriteter, immigranter and flygtninge;
 • At bekæmpe racisme og ekstremisme gennem positive handlinger og fortællinger;
 • At opfordre til interreligiøs og interkulturel dialog blandt unge, gennem dedikerede aktiviteter i spejderbevægelsens programstof.
Træningen vil give en grundig introduktion til det samlede programstof og de fremadrettede muligheder det rummer.

Pris: 1.250,00
Antal pladser: 30
Ledige pladser: 13

Tilmeldingen til dette arrangement lukkede 04-10-2019 23:59

Hvor

Ungdomsøen
Arsenalvej 10
    1436 København K
    Danmark
21447755
info@middelgrundsfonden.dk

Hvornår

Fra 11-10-2019 12:00
Til 13-10-2019 15:00

Arrangør

Det Danske Spejderkorps
+4532640050
info@dds.dk