Grupperådsmøde

24-02-2020 18:00 til 24-02-2020 21:00

Vikingerne Vedbæk Søspejd

Vikingerne Vedbæk Søspejd, Flok i Vikingerne Vedbæk Søspe, Trop i Vikingerne Vedbæk Søspe, Klan i Vikingerne Vedbæk Søspe

Grupperådsmødet er det man i andre foreninger kalder generalforsamling.

Vi håber at ser jer alle sammen inkl. forældre.


Dagsorden for Grupperådsmøde mandag d. 24. februar 2020 kl. 18:00-21.00

Vi samles først og vælger dirigent og ref. hvorefter vi starter et lille løb med 4 poster hvor vi snakker om de første punkter i dagsordenen. Når vi så mødes igen, vil der være fælles spisning.

Efter spisning genoptager vi mødet og her er der flere ting der skal godkendes som hører til de punkter vi har gennemgået på løbet og det er godkendelse af regnskab, budget og udviklingsplanerne samt valg.

1.  Valg af dirigent og referent  

2.  Grupperådsløb - opdeling i grupper med:

3.    Beretning fra året, der gik

4.     Fremlæggelse af årsregnskab og status (lægges på www.vikingerne.org snarest muligt og uddeles på mødet) – samt budget

5.    Status på hytte og flåde

6.    Arrangementer og udviklingsplaner

 

7.  Godkendelse af regnskab, budget, kontingent, udviklingsplaner mv.

8. Indkomne forslag 9.  Valg til bestyrelsen. På valg er, Nicolaj, Christian von Scholten, Ledelsesrepræsentanter, Ungdomsrepræsentanter.

 

Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen består af

Ledergruppen: Henrik Otterstrøm (gruppeleder), Frederik (Klanleder), Andrés (Flokleder), Thor

Forældrerepræsentanter (valgt for 2 år):Anja Thygesen (formand), Christian von Scholten (kasserer) Nikolaj.

Ungdomsrepræsentanter (1 år): Mark

Bestyrelsesarbejdet har fungeret godt i det forløbne år med afholdelse af 5 bestyrelsesmøder.

 

9. Valg til Korpsrådet (p.t. Henrik og Frederik)

10. Valg til Divisionsrådet (p.t Henrik)

11. Valg af revisor og revisorsuppleant (p.t. Erling Ipsen)

12. EventueltTilmelding til dette arrangement lukker 23-02-2020 23:59

Hvor

Vedbæk Strandvej 356A
2950 Vedbæk
Danmark

Tidspunkt

Fra 24-02-2020 18:00
Til 24-02-2020 21:00

Arrangør

Vikingerne Vedbæk Søspejd