Divisionsrådsmøde 2020 endelig dato

11-06-2020 19:00 til 11-06-2020 21:00

Jens Bang Division

Jens Bang Divisionsledelse indkalder hermed til:

Ordinært Divisionsrådsmøde

 

Mødet finder sted på Spejdergården, Sofiendalsvej 98, Aalborg

Deltagere med stemmeret:

  • 5 repræsentanter fra hver gruppe (§ 15.8) samt
  • Divisionsledelsen

Deltagere uden stemmeret:

  • Alle interesserede

Praktiske informationer om dagsorden, program m.v.:

Dagsorden i.h.t. Love for Det Danske Spejderkorps § 28:

Dagsorden – divisionsrådsmøde 
 
a.  valg af dirigent og referent  
b.  beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets       værdier og udvikling 
c.   fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse  
d.  behandling af indkomne forslag  
     Der er allerede kommet punkt til behandling. Hals sø ønsker medlemskab i Jens Bang.
e.  væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:   
     forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år  
     beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 
f.  vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af        divisionskontingent for det følgende år. 
g.  fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.  
h.  valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen  
Frederikke, Emilie, Mathias, Heidi og Mads er på valg.
i.   valg af revisor og evt. revisorsuppleant.  
j.  skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ kredsrepræsentanter i Friluftsrådet  
k.  beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen  
l.  eventuelt. 

Regnskab m. budget samt beretninger kan læses på Divisionens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. d skal være divisionsledelsen i hænde senest en uge før.

Divisionen vil servere et let traktement.

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske m. let traktement skal der foretages tilmelding, senest den 10. juni 2020

Indkaldelsen:

Med spejderhilsen Divisionsledelsen

Samlet antal pladser: 50
Ledige pladser: 12

Tilmelding til dette arrangement lukker 10-06-2020 23:59

Hvor

Sofiendalsvej 98
9200 Aalborg SV
Danmark
+4521177725
+4521177725
kasserer@jensbang.dk

Tidspunkt

Fra 11-06-2020 19:00
Til 11-06-2020 21:00

Arrangør

Jens Bang Division