Grupperådsmøde 2021

10-04-2021 10:00 til 10-04-2021 11:30

Normannerne Gruppe

Grupperådsmødet er det mange andre foreninger kalder for generalforsamling. De fremmødte udgør et grupperåd, altså dem der kan træffe beslutning om ting og vælge medlemmer til bestyrelsen.

Hermed indkaldes der til grupperådsmøde for alle interesserede i Normannerne Gruppe. 

Hos normannerne – 10. april 2021 kl. 10 – 11.30 ONLINE

Et noget anderledes møde end normalt – da det i år grundet restriktioner, vil foregå delt online og fysisk. 

Link til selve mødet vil tilgå senere efter tilmelding. I år skal tilmelding ske på vores hjemmeside, og tilmeldings siden åbner 20. marts 2021 – lukker 2. april 2021. 

Der vil komme mere information løbende om mødets afholdelse til alle tilmeldte – det vil kun være muligt for stemmeberettigede at få link til afstemning hvis man er tilmeldt gennem hjemmesiden. 

Forslag der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være indsendt på e-mail senest 3. april 2021 på: til Joost  mærk emne feltet: forslag til grupperådsmøde 2021

Ønsker du at opstille til en af nedenstående poster, skal dette ligeledes sendes på e-mail senest 3. april 2021 på: til Joost mærk emne feltet: opstiller til grupperådsmøde 2021Dagsorden for mødet: 

A.     Valg af dirigent og referent

B.     Beretning for 2020 fra bestyrelsen og ledergruppen

C.     Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2020

D.    Indkomne forslag

E.     Væsentlige beslutninger 

a.      Gruppens udviklingsplan 2021

b.      Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde, mv.

c.      Godkendelse af budgettet for 2021, herunder kontingent for medlemmer. 

F.     Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

Under hensyntagen til § 14 i lovhæftet 

G.     Valg til bestyrelsen 2021 nedenstående er på valg

a.      Bestyrelsesformand                                                           2-årig

b.      Unge (mellem 15 & 23)                                                     1-årig   

c.      Ledere, inkl. Gruppeleder                                                 2-årig  

d.      Forældre                                                                             2-årig

e.      Repræsentanter til Korpsrådet                                        1-årig   

f.       Repræsentanter til Divisionsrådet                                   1-årig

g.      Revisor og suppleant                                                          1-årig

H.    Evt.

Vel mødt

På vegne af bestyrelsen

Nils Joost – 40 26 35 58


Samlet antal pladser: 100
Ledige pladser: 77

Tilmelding til dette arrangement lukker 09-04-2021 00:00

Hvor

Tingvej 41
2300 København S
Danmark
info@normannerne.dk

Tidspunkt

Fra 10-04-2021 10:00
Til 10-04-2021 11:30

Arrangør

Normannerne Gruppe