Grupperådsmøde - online

10-04-2021 10:00 til 10-04-2021 12:00

1. Helsingør Gruppe

1. Helsingør Gruppe

Tilmelding til Grupperådsmøde

Grupperådsmødet 2021 for 1. Helsingør Gruppe bliver online, for at deltage skal du tilmelde dig og så vil du få mødeindkaldelsen tilmeldt på mail.

Dagsorden for Grupperådsmødet 2021:

 1.       Valg af dirigent og referent

 2.       Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Skriftlige beretningerne kan findes på vores hjemmeside1

 3.       Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.

Årsregnskabet for sidste år kan findes på vores hjemmeside1

 4.       Behandling af indkomne forslag

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest én uge før grupperådsmødets afholdelse. Forslag kan fremsendes på e-mail formand@1helsingor.dk.

 5.       Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder

a. Gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder

Gruppens udviklingsplan for indeværende år kan findes på vores hjemmeside1

b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
c. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

Budget for indeværende år kan findes på vores hjemmeside1

 6.       Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

 7.       Valg til bestyrelsen

Se oversigt over nuværende bestyrelsesmedlemmer på vores hjemmeside1

 8.       Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet for 1 år.

 9.       Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet for 1 år.

 10.   Valg af revisor og revisorsuppleant

 11.   Eventuelt

 1 Alt materiale til grupperådsmødet vil være at finde som nyhed på forsiden af vores hjemmeside www.1helsingor.dk senest en uge før grupperådsmødet.Tilmelding til dette arrangement lukker 08-04-2021 23:59

Hvor

Stubbedamsvej 70C
3000 Helsingør
Danmark
info@1helsingor.dk

Tidspunkt

Fra 10-04-2021 10:00
Til 10-04-2021 12:00

Arrangør

1. Helsingør Gruppe