Divisionsrådsmøde 2021

26-05-2021 19:00 til 26-05-2021 21:00

Vandphytten
Aarhus C,

Indkaldelse til ordinært divisionsrådsmøde i Aros Division

Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 19.00 – ca. 21.00 i Vandphytten

Skovbrynet 47, 8000 Aarhus C

Af hensyn til covid19-forsamlingsreglerne, SKAL alle interesserede tilmelde sig via dette link. Såfremt antallet af tilmeldte overstiger max antallet iflg. Covid19 – forsamlingsreglerne, kan der alene deltage max 5 fra hver gruppe. I så fald sendes der besked ud inden mødet.

Divisionsledelsen sørger for kaffe, the og kage under mødet. Der serveres ved bordene.

Dagsorden:

a. valg af dirigent og referent

 b. beretning fra divisionsledelsen

c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse

d. behandling af indkomne forslag. Forslag skal sendes til dc@arosdivision.dk senest 10 dage før mødet og eftersendes derefter til alle grupper.

e. væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

 

 

 

 f. vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.

g. fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.

h. valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen

Divisionsledelsen består lige nu af 6 medlemmer, 4 mænd og 2 kvinder. Vi opfordrer alle grupper til at finde kandidater til den nye divisionsledelse, så vi kan få en bredere repræsentation af grupperne i ledelsen og samtidig give medlemmerne i ledelsen ansvar og mulighed for at deltage i arbejdet, der indebærer kontakt til bl.a. grupperne, korpset, Aarhus Kommune, DUF og de andre korps.

Vi mangler p.t. 1 mandlig divisionschef og min. 2 øvrige medlemmer, gerne kvinder af hensyn til kønsfordelingen.

i. valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

 j. skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ kredsrepræsentanter i Friluftsrådet

 k. beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen

l. eventuelt

 

På gensyn

Divisionsledelsen i Aros Division


Tilmeldingen til dette arrangement lukkede 23-05-2021 22:00

Hvor

Vandphytten
Skovbrynet 47
    Aarhus C 8000

Hvornår

Fra 26-05-2021 19:00
Til 26-05-2021 21:00

Arrangør

DDS Aros Division
61710956
2466 1771
dc@arosdivision.dk