Grupperådsmøde (generalforsamling)

23-02-2022 18:00 til 23-02-2022 23:59

Skovvejens Skolen Øst

Ballerup Spejdergruppe

Alle medlemmer af Ballerup Spejdergruppe og deres forældre er velkommen til det årlige grupperådsmøde. Mødet foregår på Skovevejen Skole øst og er fra 18.00 til 20.00 og du spiser undervejs.

Fra cirka 17.45 til 18.15 er der pizza til alle - af hensyn til bestilling af pizza bedes alle tilmelde sig. Det er gratis at deltage, men spejdere skal have 2 kroner per påbegyndt spejderår.

Program:

18.15 - 19.00. Vi er rundt på tre poster (børn, unge og voksne)
- Spejdernes Lejr 2022 (Morten)
- Pæremose Havn, nyt spejderhus og bålhytte/Borgermillionen (Henrik og Ulrikke)
- Året der gik og udviklingsplan (Eva)
- Regnskab Lisbeth

19.00 - 20.00 Formelt grupperådsmøde og tænkedag
- Tænkedag for alle under 15 år (foregår udenfor
- Formelt grupperådsmøde for alle over 15 år.

Dagsorden for det formelle grupperådsmøde jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64

1. Valg af dirigent og referent
Eva Ravn stiller op som dirigent
Thomas Poulsen stiller op som referent


2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 
Vi har på posten omkring året der gik fortalt om det sidste år i Ballerup Spejdergruppe.
Ved dette punkt suppleres den orientering. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
Kan downloades i højre kolonne

4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for 2022 
Kan downloades i højre kolonne

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023  
Kan downloades i højre kolonne

6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år (2022)
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent

7. Behandling af indkomne forslag
Forslag sendes til formanden minimum 1 uge før på morten@lykkeberg.dk

8. Vedtagelse af revideret udviklingsplan 
Forslag til revideret udviklingsplan kan downloades i højre kolonne. 

9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
Grupperådet skal beslutte antallet af pladser i bestyrelsen. I Ballerup Spejdergruppe har grupperådet ofte besluttet et antal, som afspejler dem der stiller op. 

Grupperådet skal, når det sammensætter bestyrelsen, tillige tilstræbe at såvel forældre, unge spejdere og spejderledere er ligeligt repræsenteret.

10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Følgende er IKKE på valg (blev valgt i 2021):
  • Lisbeth Navntoft Pedersen, kasserer.
  • Peter Bech (forælder)
  • Jacob Kofoed Egholm (forælder)
  • Ulrik Eriksen (leder, søkyndig)
  • Lise Ravn (ung, leder)
  • Ulrik Eriksen, søkyndig.
Følgende er på valg:
  • Morten Lykkeberg, formand. Genopstiller ikke
  • Alberte Rasch Jørgensen.  Genopstiller ikke  
  • Thomas Agersten Poulsen (gruppeleder). Genopstiller. Gerne som formand
  • Henrik Fuglsang-Fog (forælder) Genopstiller.
Øvrige kandidater kan enten melde sig før mødet eller under mødet. Der skal vælges det antal kandidater der mangler ift. beslutningen under punkt. 9.

11. Søkyndigt medlem 
Da et søkyndigt medlem jf. vedtægterne ikke kan være leder samtidig, indstilles der til, at Thomas Poulsen varetager posten som søkyndigt medlem fremover. Hidtil har det været Ulrik Eriksen.

12. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)

13. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)

14. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)

15. Eventuelt

Samlet antal pladser: 250
Ledige pladser: 198

Tilmelding til dette arrangement lukker 22-02-2022 20:00

Hvor

Egebjerg Vang 80
2750 Ballerup
Danmark

Tidspunkt

Fra 23-02-2022 18:00
Til 23-02-2022 23:59

Arrangør

Ballerup Spejdergruppe