Divisionsrådsmøde 2022

18-05-2022 19:00 til 18-05-2022 21:00

Jens Bang Division

Jens Bang Divisionsledelse indkalder hermed til:

Ordinært Divisionsrådsmøde

 

Mødet finder sted på Spejdergården, Sofiendalsvej 98, Aalborg


Deltagere med stemmeret:

  • 5 repræsentanter fra hver gruppe samt
  • Divisionsledelsen

Deltagere uden stemmeret:

  • Alle interesserede

Praktiske informationer om dagsorden, program m.v.:

Dagsorden jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64

1.    1.    Valg af dirigent og referent

2.   2.    Fremlæggelse af divisionsledelsens beretning

3.   3.     Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021

4.   4.     Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år (2022)

5.     5.   Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023

6.     6.   Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år (2023)

7.     7.   Behandling af indkomne forslag

8.   8.     Vedtagelse af udviklingsplan

     9.    Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen (divisionsledelsen)

1 10.    Valg til bestyrelsen (divisionsledelsen)

   11.    Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

   12.    eventuelt

                


Regnskab m. budget samt beretninger kan læses på Divisionens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. d skal være divisionsledelsen i hænde senest en uge før.

Divisionen vil servere et let traktement.

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske m. let traktement skal der foretages tilmelding.

Indkaldelsen:

Med spejderhilsen Divisionsledelsen

Samlet antal pladser: 60
Ledige pladser: 29

Tilmelding til dette arrangement lukker 16-05-2022 22:59

Hvor

Sofiendalsvej 98
9200 Aalborg SV
Danmark
+4521177725
+4521177725
kasserer@jensbang.dk

Tidspunkt

Fra 18-05-2022 19:00
Til 18-05-2022 21:00

Arrangør

Jens Bang Division