Forældre- og grupperådsmøde

28-02-2023 18:00 til 28-02-2023 19:30

Hobro Gruppe

Vi har fået mange nye spejdere de sidste måneder og aktivitetsniveauet er tilbage som før Corona’en. Vi vil derfor gerne inviterer til et kombineret forældre- og grupperådsmøde.

Kære forældre,
Tirsdag, den 21. februar kl. 18-19.30 i Granerne på Sdr. Alle i Hobro


Vi vil gerne fortælle om det at være spejder, være på tur, gå med dolk og mange andre ting, men også svarer på jeres spørgsmål. Grupperådsmøde svarer til en generalforsamling, som bliver lidt mere formel men vi vil gøre alt for at gøre det interessant. 


Vi afholder en tirsdag kl. 18-19.30, hvor ræveungerne og ulvene i forvejen har møde. Der vil være aktiviteter udenfor lavet af troppen med hjælp fra spirer mens vi holder mødet i det store lokale. Alle spejdermøderne den uge bliver altså afholdt tirsdag aften, så I skal blot komme og deltage i mødet mens søn er til spejdermøde


Dagsorden til den formelle del af mødet er sidst i denne e-mail. Det vigtigste punkt er planer om store ændringer for spejdergruppens fremtid, som vi gerne vil informere og diskutere med jer forældre. 

I forbindelse med valg til bestyrelse og andre poster, så vil vi altid gerne være flere men du kan roligt møde op uden at risikere uden at 


Vi vil gerne have en tilmelding af antal voksne (indkøb af forplejning):


Dagsorden

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3.       Fremlæggelse af årsregnskabet for til vedtagelse

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Fremlæggelse af udviklingsplan til vedtagelse

6.       Fremlæggelse af budget, herunder kontingent for det kommende år til vedtagelse.

7.       Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.

8.       Valg til bestyrelsen

9.   Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

10.   Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådet 

11.   Valg af to stemmeberettigede til korpsrådet 

12.   Eventuelt


Indkomne forslag skal sendes mindst to uger før til formanden eller svar på denne e-mail.Deltager


Hvor

Sønder Alle 11A, st.
9500 Hobro
Danmark

Tidspunkt

Fra 28-02-2023 18:00
Til 28-02-2023 19:30

Arrangør

Hobro Gruppe