Grupperådsmøde (generalforsamling) 2023

22-02-2023 17:45 til 22-02-2023 21:00

Skovvejens Skolen Øst

Ballerup Spejdergruppe

Alle medlemmer af Ballerup Spejdergruppe og deres forældre er velkommen til det årlige grupperådsmøde. Mødet foregår på Skovevejen Skole øst og er fra 18.00 til 20.00 og vi spiser undervejs.

Fra cirka 17.45 til 18.15 er der pizza til alle - af hensyn til bestilling af pizza bedes alle tilmelde sig. Det er gratis at deltage, men spejdere skal have 2 kroner per påbegyndt spejderår til tænkedagsarrangementet.

Program:

17.45 - 18.15 pizza til alle
af hensyn til bestilling af pizza bedes alle tilmelde sig.

18.15 - 19.00. Vi er rundt på tre poster (børn, unge og voksne)
- Udvikling af spejdergrunden (Ulrikke)
- Året der gik og udviklingsplan (Dorte)
- Regnskab (Lisbeth, Thomas)

19.00 - 20.00 Formelt grupperådsmøde og tænkedag
- Tænkedag for alle under 15 år (foregår udenfor, så tag godt med tøj på).
- Formelt grupperådsmøde for alle over 15 år.

Dagsorden for det formelle grupperådsmøde jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64

1. Valg af dirigent og referent
Eva Ravn stiller op som dirigent
Dorte Nørregaard Larsen stiller op som referent


2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 
Kan downloades i højre kolonne en uge før mødet

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2022
Kan downloades i højre kolonne en uge før mødet

4. Behandling af indkomne forslag
Forslag sendes til formanden minimum 1 uge før på thomas@lha66.dk

5. Fremlæggelse af opdateret udviklingsplan til vedtagelse
Vi har talt om udviklingsplanen på Dortes post.
Forslag til opdateret udviklingsplan kan downloades i højre kolonne.

6. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for 2023, herunder kontingent for 2023
Kan downloades i højre kolonne en uge før mødet.
Bestyrelsen indstiller at kontingentet stiger 5%

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2024
Kan downloades i højre kolonne en uge før mødet

8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
Grupperådet skal beslutte antallet af pladser i bestyrelsen. I Ballerup Spejdergruppe har grupperådet ofte besluttet et antal, som afspejler dem der stiller op. 

Grupperådet skal, når det sammensætter bestyrelsen, tillige tilstræbe at såvel forældre, unge spejdere og spejderledere er ligeligt repræsenteret.

9. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Følgende er IKKE på valg (blev valgt i 2022):
  • Thomas Agersten Poulsen, formand, søkyndig
  • Signe Koporant Frandsen, ung
  • Filip Esper Wahlgren, ung
  • Henrik Fuglsang-Fog, forælder
  • Lena Venø Bundesen, forælder
Følgende er på valg:
  • Lisbeth Navntoft Pedersen, kasserer. Genopstiller
  • Jacob Kofoed Egholm, forælder. Genopstiller
  • Ulrik Eriksen, leder. Genopstiller ikke
  • Lise Ravn, leder. Genopstiller
Øvrige kandidater kan enten melde sig før mødet eller under mødet. Der skal vælges det antal kandidater der mangler ift. beslutningen under punkt. 9.

10. Søkyndigt medlem
Thomas Poulsen genopstiller.

11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)

12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)

13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)

14. Eventuelt

Samlet antal pladser: 250
Ledige pladser: 206

Tilmelding til dette arrangement lukker 22-02-2023 12:00

Hvor

Egebjerg Vang 80
2750 Ballerup
Danmark

Tidspunkt

Fra 22-02-2023 17:45
Til 22-02-2023 21:00

Arrangør

Ballerup Spejdergruppe