Maki Mani 2023

25-03-2023 08:15 til 26-03-2023 10:00

Marselisspejderne - 15. Århus Gruppe

Junior

Advendture løb i Rold skov for junior

Maka Mani 2023

 

Maka Mani er for alle juniorspejdere i Danmark. Det er et løb i Rold Skov med poster undervejs. Patruljerne skal gå alene rundt på løbet, som er ca. 10 km. Løbet varer fra kl. 10.00 til kl. 18.00. Herefter vil der blive serveret aftensmad, og dagen slutter med vores traditionsrige lejrbål inden det er tid til at hoppe i poserne.
Søndag morgen serverer vi en let morgenmad, derefter hjælper alle spejdere og ledere med oprydning og rengøring, og vi slutter med præmieoverrækkelse søndag kl. 9.30.

Løbet foregår i patruljer af 3-7 deltagere. Vi udvælger patruljerne udfra tilmeldte, så alle kompetencer og sociale relationer er opfyldt, og spejderne kan få en udfordrende og sjov tur.

Spejderne skal som udgangspunkt overnatte i klasseværelser på Skørping Skole, 3-5 patruljer i samme klasselokale. 

Maka Mani 2023 kommer til at foregå den 25.-26. marts i Rold Skov med start på Skørping Skole lørdag kl. 10.00. Vi mødes ved Vandphytten lørdag k. 8.15 – hvorfra vi kører i forældrebiler til skørping skole – 4 spejdere pr bil. Det er her muligt at lægge udstyr til overnatning inden løbet, så spejderne kun skal bære de ting, der skal bruges på løbet. Liste over fælles udstyr til løbet fremsendes senest 2 uger før. Dog ved vi allerede nu, at der skal være mindst en opladet mobiltelefon og powerbank med pr. patrulje.

Prisen for deltagelse er kr. 225,- pr. person. Med i prisen er et mærke til uniformen.

Tilmeldingen inden d. 28. februar


Maka Mani 2023


Maka Mani is for all junior scouts in Denmark. It is a competition in Rold Skov with posts along the way. Patrols must walk alone around the course, which is about 10 km. The race lasts from 10.00 to 18.00. Afterwards, dinner will be served and the day will end with our traditional campfire before it's time to hit the bags.

On Sunday morning we will serve a light breakfast, then all scouts and leaders will help with clean-up and tidying, and we will finish with the prize-giving ceremony on Sunday at 9.30am.

We will participate in patrols of 3-7 participants. We select the patrols based on sign-ups, so all skills and social relationships are met and the scouts can have a challenging and fun run.

The scouts will stay overnight in classrooms at Skørping Skole, 3-5 patrols in the same classroom. 

Maka Mani 2023 will take place on 25-26 March in Rold Skov, starting at Skørping Skole on Saturday at 10.00. We will meet at Vandphytten on Saturday at 8.15 - from where we will drive in private cars to Skørping School - 4 scouts per car. It is possible to leave equipment for the night at the school before the race, so that the scouts only have to carry the things that will be used on the race. The list of common equipment for the race will be sent at least 2 weeks before. However, we already know that at least one charged mobile phone and powerbank must be brought per patrol.

The price for participation is DKK 225 per person. Included in the price is a badge for the uniform.

Registration before 28 February


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Pris: 225,00
Samlet antal pladser: 30
Ledige pladser: 23

Tilmelding til dette arrangement lukker 07-03-2023 08:00

Hvor

Skovbrynet 47
8000 Aarhus C
Danmark
leder@marselisspejderne.dk

Tidspunkt

Fra 25-03-2023 08:15
Til 26-03-2023 10:00

Arrangør

Marselisspejderne - 15. Århus Gruppe