Tænkedag og grupperådsmøde

20-02-2024 17:00 til 20-02-2024 18:30

Esbern Snare

Tirsdag den 20. februar er dagen for én af vores faste spejdertraditioner – Tænkedag, hvor alle spejdere deltager i fælles arrangement - samtidig indkalder vi Jer forældre til grupperådsmøde. Kom og mød ledere, assistenter og styrelsesmedlemmer, hør om hvad vi har travlt med. Du bliver kun valgt hvis du vil - vi har personer nok der har meldt sig til bestyrelsen, men overvej alligevel om du har lyst til at være med til at gøre en forskel.

Spejdere skal medbring en to-krone for hvert år de har været spejdere, pengene går til spejderarbejde i andre lande.
Vi starter kl 17:00. Vi forventer at slutte grupperådsmødet/tænkedag ca. 18:30
Gruppens ledere håber I møder op til grupperådsmødet. Regnskab og budget er at finde via tilmeldingssiden senest en uge inden mødet. Udviklingsplan fremgår af nedsenstående dagsorden.

Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde, Spejderhytten Hestehaven 3A, tirsdag den 20. februar 2023
1. Valg af dirigent og referent
2) Beretning fra bestyrelsen som minimum omfatter
i. en opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan samt
ii. en opfølgning på arbejdet med beslutninger, som rådsmødet tidligere har truffet
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for det foregående år
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år samt budget for næste år
5. Vedtagelse af kontingenter for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af udviklingsplan
- Det skal være attraktivt at være leder
- Bæredygtighed i børnehøjde
Vi vil have øget fokus på madspild/biodiversitet/miljø
- Vi vil aktivt bruge vores "røde tråd"
Grenene følger mindst en gang årligt op på "Rød Tråd"
8. Valg til bestyrelsen af bestyrelsesformand, kasserer og øvrige (gælder for en toårig periode, inden valget starter fastsættes antal pladser):
9. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.
10. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (etårig periode)
11. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (etårig periode)
12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden, Lars Harder (flyharder2@gmail.com) i hænde14 dage før mødet. Vel mødt og på gensyn

Tilmelding til dette arrangement lukker 20-02-2024 19:00

Hvor

Hestehaven 3A
4400 Kalundborg
Danmark
medlem@esbernsnare.dk

Tidspunkt

Fra 20-02-2024 17:00
Til 20-02-2024 18:30

Arrangør

Esbern Snare