PUF 2024

17-05-2024 00:00 til 20-05-2024 00:00

Det Danske Spejderkorps


Alle PUF-kurser er fyldt op - du tilmelder dig derfor ventelisten.

PUF-kurserne handler om Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv. Der er fokus på, hvordan man får et godt samarbejde i patruljen, og på udvikling af deltagernes spejderfærdigheder. Alt sammen i rammen af friluftsliv.
PUF er første skridt i rejsen mod en lederuddannelse i Det Danske Spejderkorps, hvor man gennem patruljearbejdet lærer at lede jævnaldrende.

Deltagerbetingelser

Godt at vide
For at kunne deltage på PUF 2024 skal du være aktiv juniorspejder, være 11 eller 12 år ved kursusstart og gå i 5. klasse.
Du skal kunne deltage på hele kurset, dvs. have mulighed for at være med fra første til sidste minut alle de dage, som kurset strækker sig over (17. - 20. maj 2024).

Tilmelding
Tilmeldingen foregår her i Medlemsservice via en fælles tilmelding: 'PUF 2024'. Du kan enten selv tilmelde dig eller få din junior-/gruppeleder til at hjælpe dig.

Tilmeldingen åbner 1. februar kl. 12:00 og deadline for tilmelding er tirsdag den 9. april kl. 12.00.

Din tilmelding er først registreret, når du har modtaget en bekræftelse via e-mail fra Korpskontoret, eller når du kan se din tilmelding i Medlemsservice på Min side under fanen Arrangementer.

Vælg dine kurser
Du kan vælge mellem alle fire PUF-kurser, og du skal minimum vælge to kurser. Du bliver kun tilbudt plads på et kursus, som du har ønsket. Jo flere kurser, du vælger, jo større er chancen for at komme på PUF. 
Det er ikke muligt at notere en 1. prioritet i kursusønsker, dvs. alle valgte kursusønsker er ligestillede ved tilmelding. Husk derfor kun at tilmelde dig de kurser, du ønsker at deltage på. 

Deltag sammen med en spejderven
Du kan ønske at komme på samme kursus som en spejderven. Du kan højest angive 1 spejderven. Du skal kende og oplyse medlemsnummeret på den, som du ønsker at komme på kursus med. Hvis din spejderven ikke tilsvarende har angivet dig som spejderven eller valgt de samme kurser som dig, kan ønsket ikke blive opfyldt. Så det er vigtigt, at I har lavet en aftale indbyrdes, inden I tilmelder jer. 

Vi kan ikke garantere, at du kommer på kursus med din ønskede spejderven, men vi gør, hvad vi kan for at opfylde dit ønske. Du kan fortsat kun blive tildelt et kursus, som du har ønsket.

Sådan fordeles pladserne
Du er ikke sikret en plads, selvom du har tilmeldt dig hurtigt og til tiden, for pladserne fordeles først efter tilmeldingsfristen den 9. april. 

Pladserne bliver fordelt ud fra følgende principper:
  • Spejdernes kursusønsker
  • En balanceret kønsfordeling
  • Max. 4 spejdere fra samme gruppe på samme kursus
  • Spejdernes ønsker om spejdervenner
  • Førstegangskursister prioriteres først
Du vil kun blive tilbudt et kursus, som du har ønsket. Hvis der er for mange tilmeldte i forhold til pladser, vil nogle spejdere komme på venteliste. Man kan godt komme på venteliste, selvom man har tilmeldt sig til tiden. Vi gør, hvad vi kan for at få tildelt pladser til så mange spejdere som muligt. 

PUF er rettet mod andetårs-juniorer, og derfor vil de spejdere, som ikke har deltaget før, blive prioriteret først. Er der ledige pladser, vil det være muligt at deltage på PUF mere end én gang. Det er dog ikke muligt at deltage i samme kursus (fx PUF Puffin) to gange.

Besked om deltagelse 
Du, din forælder og din juniorleder vil senest i uge 16 få tilsendt en e-mail på de i tilmeldingen oplyste e-mailadresser, så husk at taste e-mailadresserne rigtigt ved tilmeldingen. I e-mailen vil du få besked om, hvilket kursus du er kommet på, eller om du er kommet på venteliste. Husk at tjekke din spammappe. Du kan også se, hvilket kursus du har fået tildelt i Medlemsservice under Min side i fanen Arrangementer.

Hvis du ikke ønsker at deltage på det kursus, som du har fået tildelt, og du melder fra kurset, kan du komme på venteliste til et andet, som du har ønsket. Du vil dog blive sat sidst på ventelisten og med ringe mulighed for at komme afsted. Reglerne vedrørende frist for afbud og betaling vil dog stadig gælde. 

Du får et deltagerbrev direkte fra din kursusleder senest i starten af uge 16, som fortæller, hvor du skal hen, hvad du skal medbringe, hvem der skal med, og mange andre praktiske oplysninger.

Kursuspris
1.400 kr.

Nogen betaler selv, andre får gruppen til at betale. Er du i tvivl, så snak med din gruppe- eller juniorleder.
Har du valgt din gruppe som betaler, bliver der sendt en faktura til din gruppe. Ellers vil du selv få tilsendt en faktura via e-mail.

Vær opmærksom på, at der skal betales et administrationsgebyr på 250 kr. per eftertilmelding, når tilmeldingsfristen er overskredet.

Afbud
Din tilmelding er bindende, når den er indtastet i Medlemsservice. Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du hurtigst muligt meddele dette til Korpskontoret via mail: kursus@korpskontoret.dk eller tlf. 32640050.

Dit afbud er først registreret, når du har modtaget en bekræftelse fra Korpskontoret, eller du kan se dit afbud i Medlemsservice på Min Side under fanen Arrangementer.

Ved afbud senere end d. 9.  maj kl. 12 skal afbuddet meldes direkte til kursuslederen.
Kontaktoplysninger vil fremgå af deltagerbrevet.

Afbudsgebyret er følgende:
  • Ved afbud frem til den 25. april opkræves ikke afbudsgebyr.
  • Ved afbud herefter (fra den 26. april) opkræves hele kursusbeløbet.
Der opkræves ikke afgift for at stå på venteliste, med mindre du har været tilmeldt et andet kursus før, men husk at afmelde dig ventelisten, hvis du alligevel ikke ønsker at få tildelt et PUF-kursus. Så hænger du ikke på et kursus, du ikke er interesseret i. Du vil selvfølgelig kun få tilbudt et kursus, dom du selv har ønsket.

Vis hensyn: Bliver du forhindret i at komme på kursus, så meld afbud med det samme, så en anden kan få glæde af din plads.
Samlet antal pladser: 1
Ledige pladser: 0

Tilmelding til dette arrangement lukker 15-05-2024 12:00

Hvor

Arsenalvej 10
1436 København K
Danmark
+4532640050
info@dds.dk

Tidspunkt

Fra 17-05-2024 00:00
Til 20-05-2024 00:00

Arrangør

Det Danske Spejderkorps