Kursus for ledertrænere 2024

08-05-2024 19:30 til 12-05-2024 13:00

Ryekol

Er du klar til at udvikle dig som ledertræner, og modtage din tredje Gilwellperle?


Målet med Kursus for Ledertrænere er at udvikle og uddanne deltagerne til at varetage træning af andre ledere i DDS. Kurset bygger ovenpå Gilwellkurset og har et særligt fokus på uddannelse af ledertrænere, dels i forhold til udvikling og træning af voksne ledere og dels i forhold til udvikling af egen rolle som ledertræner. Efter gennemført Kursus for ledertrænere modtager deltagerne tredje Gilwellperle. 

Formål:

  • At øge deltagernes bevidsthed om formål og værdigrundlag for ledertræningen i DDS. 

  • At deltagerne oplever godt spejderarbejde som grundlag for personlig udvikling og stillingtagen til rollen som ledertræner i DDS. 

  • At anspore til en endnu bedre indsats som ledertræner i spejderarbejdet og herigennem bidrage til DDS’ udvikling.


Kurset er for ledere, der har været på Gilwell-kursus, og som arbejder med udvikling og træning af voksne ledere centralt eller decentralt i korpset. Det er en fordel at have gennemført instruktørkurser eller have instruktørerfaring. Det er et krav, at du efterfølgende vil og kan udvikle Det Danske Spejderkorps via din gerning som ledertræner.

Kurset har et væsentligt element af teori vedrørende pædagogik, ledelse og udvikling. Vi tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for ledere i DDS, og hvordan vi som ledertrænere kan udvikle DDS. Det konkrete indhold vil blive præget af deltagernes sammensætning og deres svar på foropgaver samt fokusområder for ledertræningen i DDS i 2024.


Pris: 1.700,00
Samlet antal pladser: 24
Ledige pladser: 5

Tilmelding til dette arrangement lukker 14-03-2024 23:59

Hvor

Galgebakken 12, Gl. Ry
8680 Ry
Danmark

Tidspunkt

Fra 08-05-2024 19:30
Til 12-05-2024 13:00

Arrangør

Det Danske Spejderkorps